Jak wygląda rozliczenie PIT w 2020 roku?

umowa (2)

Zastanawiasz się jak rozliczyć PIT w 2020 roku? Całość działań reguluje ustawa o podatku dochodowym. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się m.in.:

  • jak dokonać rozliczenia podatku przez internet,
  • jak wygląda wypełnienie deklaracji PIT,
  • jak długo czeka się na zwrot podatku,
  • jak sprawdzić status rozliczenia.

Czym jest PIT?

PIT jest skrótem z angielskiego “Personal Income Tax”, zwany inaczej podatkiem dochodowym.PIT-y rozlicza się na podstawie rocznego podatku, uwzględniając dochody z roku poprzedniego, czyli PIT 2019. Podczas rozliczenia podatku może wyjść nam niedopłata lub nadpłata. W związku tym Urząd Skarbowy, albo musi zwrócić pieniądze, ale podatnik musi zapłacić np. w banku, na poczcie lub w kasie urzędu.

Najpopularniejsze PITY – PIT 37 & PIT 36

Zasady rozliczenia podatku tych dwóch najbardziej popularnych PIT-ach wzajemnie się wykluczają. Podatnik może rozliczać obydwa te PITY z urzędem skarbowym. Zadaniem PITu-37 jest wykazanie wszystkich dochodów np. z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło, umów zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście. PIT-36 pokazuje dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Są one opodatkowane na ogólnych zasadach. Dodatkowo wzięte pod uwagę są dochody zagraniczne oraz dochody niepełnoletnich dzieci.

Co zawiera ustawa o podatku dochodowym?

Ustawa określa właściwe opodatkowanie: podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również daninę solidarnościową. Regulowane są również dochody przedsiębiorstwa w spadku. Istnieje również wiele powodów zwolnień od podatku. Dokładnie zostały wskazane w ustawie.

Nowości w deklaracji PIT

Nowością w PIT 2020 jest ulga na działalność badawczo-rozwojową. W tegorocznym rozliczeniu wzrosła również kwota wolna od podatku. Wynosi ona 1 440 złotych. Fiskus wprowadził również zmianę w limicie stosowanych 50% kosztów uzyskanych przez twórców.

Jak sprawdzić status deklaracji?

W celu sprawdzenia, czy rozliczenie PIT trafiło do urzędu należy obserwować status UPO, jeżeli deklaracja została wysłana przez internet, lub przez potwierdzenie odbioru, gdy zostało ono dołączone do zeznania wysyłanego z pomocą poczty. Status podatku można również sprawdzić na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Zwrot podatku urząd ma obowiązek dostarczyć w trzy miesiące od otrzymania przez urząd PIT. Jeżeli deklaracja została złożona po 15 lutym 2020 roku za pomocą internetu, urząd ma 45 dni. Zasada jest prosta im szybciej złożony zostanie wniosek, tym szybciej zostaną zwrócone pieniądze.

A wy jak zdecydujecie rozliczać się PIT 2020, za pomocą internetu, czy może osobiście w urzędzie?