Jak zadbać o dane wejściowe o produktach w systemie WMS?

magazyn

magazynSystem do zarządzania magazynem klasy WMS stał się standardem w wielu magazynach i centrach dystrybucji. Coraz częściej prowadzone są prace, które mają na celu doskonalenie funkcjonowania systemu, tak aby gwarantował on jeszcze lepsze efekty pracy działów logistyki wewnętrznej. Jednym ze sposobów podniesienia efektywności jest udoskonalenie tak zwanej master daty, czyli danych wejściowych, na których system operuje.

Masterdata Produktowa- jaki wpływ na funkcjonowanie magazynu mają dane o produktach?

Właściwe określenie danych produktowych ma znaczny wpływ na kilka aspektów funkcjonowania magazynu. Najważniejsze z nich to:

– właściwy dobór miejsc składowania

– właściwy dobór opakowań wysyłkowych

– optymalizacja procesu kompletacji

– obniżka kosztów współpracy z firmami kurierskimi i przewoźnikami

W dalszej części artykułu omówimy każdy z wymienionych powyżej aspektów oraz przedstawimy sposoby lepszego opracowania danych produktowych.

Właściwy dobór miejsca składowania- jak efektywnie zarządzać przestrzenią magazynową?

Znalezienie odpowiedniego sposobu składowania towaru to zawsze kompromis pomiędzy jego gabarytami wraz z wagą, a miejscem składowania dostępnym w magazynie. System WMS na podstawie danych o wymiarach produktów oraz biorąc pod uwagę wyporność oraz maksymalne gabaryty miejsc odkładczych znajduje najbardziej optymalny sposób składowania towaru. Opisując kwestie związane ze składowaniem zwrócić należy uwagę, na fakt umożliwienia przez system WMS rozłożenia produktów w sposób wymieszany, to znaczy mieszania rodzaju produktów na jednej lokalizacji, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad jego stanami. Dzieje się to dzięki zastosowaniu technologii kodów kreskowych w ramach obsługi systemu WMS.

Właściwy dobór opakowań wysyłkowych- jak pakować optymalnie?

Z perspektywy Odbiorcy nie ma nic bardziej frustrującego niż otrzymanie przesyłki zamówionej w sklepie internetowym w kartonie znacznie przekraczającym gabaryty samego produktu. Sytuacja taka jest nieefektywna nie tylko ze względu na niezadowolenie Klienta, ale również ze względu na wzrost kosztów i obniżenie efektywności obsługi takiej paczki wewnątrz magazynu. Duże paczki bardzo często muszą być przenoszone przez więcej niż jednego operatora, często z pominięciem systemów transportu wewnętrznego. System WMS powinien dobierać paczki tak, aby były one idealnie dostosowane do wymiarów produktu. Jest to możliwe w przypadku dokładnego określenia tych właśnie wymiarów i w sytuacji zagwarantowania dostępności kilku standardów wielkości kartonów.

Optymalizacja procesu kompletacji- jak dostosować się do wymogów sieci handlowych?

Duże centra dystrybucyjne są konfrontowane ze specyficznymi wymogami swoich Klientów (zwłaszcza sieci handlowych) w kwestiach związanych z przygotowaniem palet wysyłkowych. Reguły tworzenia palet zakładają specyficzne ułożenie towaru, zazwyczaj według reguły ciężkie na dnie, lekkie na górnych poziomach. Bardzo często wysokość palet nie może przekroczyć zakładanego poziomu. Spełnienie tych warunków staje się bardzo proste dzięki zastosowaniu systemu WMS wzbogaconego o funkcjonalność bazującą na danych wejściowych o produktach. Jednym słowem jeśli chcecie dostarczać do sieci handlowych to kompletne dane o produkcie są koniecznością.

Obniżka kosztów współpracy z firmami kurierskimi- jak przewozić tanio i szybko?

Filozofia działania firm transportowych i kurierskich zmienia się dość radykalnie. W chwili obecnej zauważalny jest mocny nacisk na właściwe planowanie załadunku pojazdów. Dane niezbędne do optymalizacji przestrzeni załadunkowej to przede wszystkim precyzyjne dane o gabarycie paczki, czy palety. Dane takie powinny być przekazywane do przewoźnika drogą elektroniczną, przed faktycznym załadunkiem, dzięki czemu systemy informatyczne przewoźnika mogą optymalnie zaplanować zawartość przyczepy, czy samochodu. Aby tego typu wymiana danych działała bezproblemowo niezbędne jest zasilenie systemu WMS, który komunikuje się z systemem przewoźnika informacjami o gabarytach paczek, czy towarów.

Wymiarowanie produktów- przyszłość logistyki.

Uzyskanie wszystkich, opisanych powyżej korzyści możliwe jest poprzez zastosowanie systemów wymiarowania produktów Cubiscan, połączonych z systemem WMS. Zastosowanie tego typu rozwiązania umożliwia zautomatyzowanie procesów kolekcji informacji o produktach wchodzących do magazynu.