JR HOLDING ASI S.A. przedstawił strategię rozwoju na lata 2020-2022

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., opublikowała strategię rozwoju na lata 2020-2022. Przewiduje ona wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Spółka planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie.

Jednym z głównych celów w opublikowanej przez JR HOLDING ASI S.A. strategii rozwoju na lata 2020-2022 jest sprzedaż wszystkich nieruchomości posiadanych przez Spółkę, co pozwoli na uwolnienie zamrożonej gotówki oraz zmniejszenie długu JR HOLDING ASI S.A. do zera. Emitent zamierza dokonać reinwestycji całości środków wygenerowanych ze sprzedaży nieruchomości w projekty o potencjale nie mniejszym niż te, w których dotychczas dokonał już inwestycji, osadzonych w branży odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowoczesnych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. szacuje, że pozyska ze sprzedaży posiadanych nieruchomości kwotę ok. 25-28 mln zł.

„Przez wiele lat realizowaliśmy z sukcesem strategię rozwoju opartą o budowanie aktywów nieruchomościowych i tylko okazjonalnie angażowaliśmy się w inwestycje obarczone wyższym poziomem ryzyka. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe sukcesy inwestycyjne właśnie w zakresie tych projektów, które pozwoliły odnotować ponadprzeciętne stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, zdecydowałem, że najlepszą metodą do szybszego zwiększenia wartości Spółki będzie skoncentrowanie się na wyjściu z segmentu nieruchomości, uwolnienie gotówki i dokonanie reinwestycji środków w projekty z przyszłościowych sektorów.” – podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

Spółka planuje również na przełomie lat 2021/2022 rozpocząć proces przeniesienia notowań jej akcji na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentował wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie. Ambicją Zarządu Spółki jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.

„Zamierzamy na przełomie lat 2021/2022 rozpocząć proces zmiany rynku notowań akcji na rynek główny GPW w Warszawie. W mojej opinii obecność Spółki na rynku głównym wpłynie pozytywnie na naszą wycenę oraz na płynność obrotu. Mamy ambicje, aby do końca 2022 r. osiągnąć łączne aktywa na poziomie 1 mld zł, co w przypadku zrealizowania tego celu należałoby uznać za ogromny sukces.” – dodaje Prezes Ciszewski.

W portfelu inwestycyjnym JR HOLDING ASI S.A. znajduje się obecnie kilka spółek publicznych. Jedną z nich jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy S.A. będąca liderem na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. JR HOLDING S.A. jest także akcjonariuszem Setanta S.A. – spółki notowanej na Głównym Rynku GPW w Warszawie, która jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Kolejną spółką portfelową z rynku NewConnect jest ONE MORE LEVEL S.A. będąca producentem gier komputerowych, która pracuje obecnie nad swoją największą produkcją – grą „Ghostrunner”. JR HOLDING ASI S.A. posiada też akcje notowanej na rynku NewConnect spółki Synerga.fund S.A., która posiada 8% udziałów w spółce ALL IN! GAMES Sp. z o.o.