KNF popiera plany GPW dotyczące poprawy jakości informacji publikowanych przez spółki. Ma to zwiększyć zaufanie na rynku

0

CEO Magazyn Polska

Giełda Papierów Wartościowych chce przekonać firmy notowane na warszawskim parkiecie do wdrożenia tzw. systemów compliance, czyli wewnętrznego systemu w spółce, który ma zapewniać zgodność działania spółki z jej prawem wewnętrznym, regulacjami rynkowymi i dobrymi praktykami.  KNF popiera plany giełdy i zapowiada, że wykorzysta wszystkie swoje instrumenty, które mogą pomóc w zwiększaniu zaufania na rynku. Nadzór wraz z GPW liczą, że wzrost jakości publikowanych informacji przyciągnie więcej kapitału na warszawski parkiet, ponieważ zmniejszy się ryzyko dla inwestorów.

Według Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dotychczasowe działania GPW i plany dotyczące compliance świadczą o coraz większej dojrzałości polskiego rynku kapitałowego.

 – Chodzi nam już nie tylko o to, żebyśmy byli postrzegani jako rynek dynamicznie rozwijający się pod względem liczby debiutów. Coraz ważniejsza jest jakość przekazywanej informacji przez spółki na rynek kapitałowy. Bez tego nie da się zbudować efektywnego rynku kapitałowego, jeżeli nie będzie na tym rynku zaufania. Przypadki,z którymi mieliśmy do czynienia zarówno na NewConnect, jak i na rynku podstawowym, wskazują na to, że kwestie jakościowe mają coraz większe znaczenie, w tym również kwestia zgodności, transparentności. Rynek kapitałowy na tym właśnie się opiera – przekonuje przewodniczący KNF.

GPW chce, by kodeks dobrych praktyk określał funkcjonowanie niezależnej jednostki w firmie odpowiedzialnej za compliance. Przede wszystkim taka jednostka powinna mieć możliwość bezpośredniego raportowania do rady nadzorczej.

Wdrożenie systemów compliance w spółkach notowanych na GPW jest dopiero przedmiotem dyskusji, jednak giełda podjęła już inne działania, które mają zwiększyć zaufanie do rynku. Przeprowadzono reformę NewConnect – rynku małych innowacyjnych przedsiębiorstw – na rzecz zwiększenia wiarygodności tego parkietu, oraz reformę tzw. spółek groszowych o bardzo niskiej wycenie jednostkowej akcji.

Jako Komisja Nadzoru Finansowego oczywiście wszystkie te działania wspieramy i im patronujemy. Nie ukrywam, że od samego początku podnosimy kwestie związane z rzetelnością przedstawianych informacji. Inwestorzy mają prawo wiedzieć, jaka jest rzeczywista sytuacja finansowa i w tym kierunku będziemy również wykorzystywali wszystkie posiadane przez Komisję instrumenty, jeśli chodzi o transparentność spółek działających na giełdzie – zapowiada Andrzej Jakubiak.

Czytaj również:  Wolfs Technology Fund S.A. zmieni nazwę na Wolfs Development

Według przewodniczącego KNF, rozwiązania w zakresie compliance w Polsce są już na satysfakcjonującym poziomie. Podkreśla, że dobrym przykładem są nadzorowane instytucje finansowe. Ich działalność wymaga spełnienia wielu wymogów regulacyjnych, dzięki czemu cieszą się dużym zaufaniem wśród inwestorów.