KNF szuka banku, który przejmie SKOK w Ornontowicach

0

Komisja Nadzoru Finansowego szuka banku, który przejmie i zrestrukturyzuje Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach.

Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że nie ma Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej która jest w stanie zrestrukturyzować SKOK w Ornontowicach w sposób zapewniający bezpieczeństwo powierzonych jej depozytów.

Przewodniczący KNF wszczyna więc 24 września postępowania administracyjnego w sprawie ornontowickiej Kasy i oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie jej restrukturyzacji. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do 8 października.

Czytaj również:  Nationale-Nederlanden PTE złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK