Kolejny produkt dla rolników od Banku Pekao – pożyczka na dowolny cel

rolnik

Bank Pekao wprowadził do oferty Pożyczkę Ekspresową Agro przeznaczoną dla rolników. Środki z pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą. Pożyczka Ekspresowa Agro, po programie rabatowym z kartami Agrar Pekao, to kolejny produkt dla rolników wprowadzony w grudniu 2015 r.

Pożyczka Ekspresowa Agro to rozwiązanie dla rolników, którzy potrzebują szybkiego dostępu do gotówki. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą, przykładowo zakup środków do produkcji rolnej, realizację niewielkich inwestycji związanych z rozwojem, bądź modernizacją gospodarstwa rolnego lub zakup drobnych maszyn i urządzeń rolniczych. Bank nie wymaga od rolnika dokumentowania wydatków.

– W Banku Pekao od dwóch lat rozwijamy ofertę dla rolników, tak aby była jak najlepiej dopasowana do tej grupy. Zdajemy sobie sprawę, że na działalność rolniczą ma wpływ wiele czynników, które mogą być trudne do przewidzenia. Dlatego też, aby rolnik mógł szybko zareagować w zmieniających się warunkach – doposażyć gospodarstwo, naprawić maszyny czy urządzenia, kupić środki ochrony i produkcji roślin, wprowadziliśmy Pożyczkę Ekspresową Agro. Uprościliśmy procedury. A produkt skonstruowaliśmy, tak aby był szybkim źródłem dodatkowego finansowania dla gospodarstwa rolnego w wysokiej kwocie nawet do 100 tys. złotych, a jedocześnie okres spłaty był na tyle długi, aby nie obciążać zbytnio budżetu gospodarstwa rolnego – powiedział Emanuele Cacciatore, Dyrektor Zarządzający Departamentem Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Maksymalna kwota pożyczki to 100 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż 60% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy. Środki z pożyczki przekazywane są jednorazowo na rachunek klienta. Pożyczka udzielana jest na okres od 12 do 60 miesięcy. Spłata dokonywana jest w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych. Klient ma możliwość wyboru spłaty kredytu w ratach równych lub malejących. Bank nie wymaga od klienta ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych.

Pożyczka Ekspresowa Agro to kolejny produkt, który wzbogaca ofertę dla rolników Banku Pekao. Z początkiem grudnia, Bank Pekao wprowadził do oferty program rabatowy z kartami Agrar Pekao dedykowanymi rolnikom i ich bliskim oraz firmom z branży rolno-spożywczej. Dzięki kartom klienci rolni otrzymują upusty na środki ochrony roślin, paliwo, prasę branżową, części zamienne i serwis maszyn rolniczych, bądź zakup nowego samochodu u znanych producentów i dystrybutorów takich jak m.in. Ciech, Ursus, Orlen, czy wydawnictwo PWR.