Komentarz dzienny, 1 lipca 2013

ceo (3)

Zgodnie ze zrewidowanymi danymi, saldo obrotów bieżących zamknęło się w I kwartale wynikiem -2 mld EUR, podczas gdy opublikowane wcześniej dane miesięczne wskazywały na deficyt sięgający -2,6 mld EUR. Zgodnie z naszymi przewidywaniami (spodziewaliśmy się poszerzenia deficytu po rewizji do ok. 3,2 mld EUR), dokonało się to częściowo przez saldo towarowe. Przy niższym od pierwotnie szacowanego eksporcie i wyższym imporcie – tu upatrywaliśmy największego źródła zmienności – spadło ono o ok. 540 mln EUR. Rewizje salda usług (mniejsza nadwyżka) okazała się niewielka, a główną przyczyną różnic między publikowanymi wcześniej danymi miesięcznymi, a zrewidowanymi kwartalnymi było niższe ujemne saldo dochodów.