Komentarz dzienny, 15 października 2013

0

We wrześniu podaż pieniądza M3 zaskoczyła in minus, spadając o 0,3% m/m (+6,1% r/r) wobec konsensusu na poziomie 0,1% (+6,5% r/r) i naszej prognozy wynoszącej 0,7% (+7,3% r/r). Na wstępie należy podkreślić, że z naszej perspektywy większa część zaskoczenia wynika z nieoczekiwanego zachowania kategorii Pozostałe składniki M3, których wartość spadła o przeszło 6,5 mld zł, podczas gdy wieloletnie wzorce sezonowe sugerowały raczej stabilizację (co, w powiązaniu z niską bazą z poprzedniego roku, skutkowałoby istotnie wyższą dynamiką r/r całego agregatu). Trudno jednak dopatrywać się tutaj czegokolwiek więcej niż przejawu dużej, typowej dla tego składnika zmienności.