PragmaGO kontynuuje dynamiczny wzrost w 1 kwartale 2024 r.

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO
Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO

PragmaGO zakończyła pierwszy kwartał 2024 z bardzo dobrymi rezultatami.

  • 24% wzrostu (r/r) wartości sfinansowanych należności (541 mln zł)
  • Z usług PragmaGO skorzystało 10 476 firm – o 26% więcej niż w analogicznym okresie ub.r.
  • Faktoring wygenerował 431 mln zł obrotu (wzrost o 14% r/r), skorzystało z niego 1 449 klientów (+35% r/r)
  • Innowacyjne usługi embedded finance B2B wzrosły o ponad 50% r/r (144 mln zł obrotu)

„Kontynuujemy dynamiczny wzrost zarówno w kategorii faktoringu, jak i embedded finance B2B. Mocno rozwijamy digital faktoring, z którego przedsiębiorca może korzystać w pełni online – o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. W pierwszym kwartale 2024 w zakresie tej usługi odnotowaliśmy 34% (r/r) wzrostu wartości obrotów, podczas gdy tradycyjny faktoring spadł o 3%. To dla nas potwierdzenie, że nasi klienci – mikro i mali przedsiębiorcy – potrzebują usług finansowych, które są na wyciągnięcie ręki i dają dostęp do pieniędzy 24/7” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PragmaGO.

Digital faktoring stanowi już 55% wartości obrotów faktoringu (w stosunku do 47% w analogicznym okresie w roku ubiegłym). To rozwiązanie pozwala klientowi na elastyczne dostosowanie parametrów umowy, poznanie i zatwierdzenie warunków cenowych online.

Usługi Buy Now Pay Later B2B urosły o 31% r/r pod względem wartości udzielonego finansowania (41 mln zł), a Merchant Cash Advance o 205% r/r (67 mln zł). To usługi z kategorii embedded finance B2B. Są one implementowane w środowisko partnera PragmaGO (np. na platformie marketplace czy u operatora kart płatniczych). Dzięki temu merchanci partnera zyskują dostęp do pieniędzy na dowolne wydatki firmowe. Spłata może następować w sposób automatyczny i praktycznie nieodczuwalny dla firmy – jako procent z obrotów, np. na terminalu płatniczym.

„Dzięki naszym usługom embedded finance przedsiębiorcy otrzymują propozycję finansowania tam, gdzie na co dzień prowadzą biznes. Decyzja o przyznaniu finansowania jest przez nas wydawana nawet do 3 minut. Jest to możliwe dzięki zapleczu technologicznemu dostarczanemu przez PragmaGO.tech” – dodaje Tomasz Boduszek.

W lutym PragmaGO zakupiła od funduszu 21 Concordia 100% udziałów w spółce Monevia, która jest liderem invoice discountingu.

Spółka dobrze sobie radzi również na rynku obligacji. W pierwszym kwartale 2024 roku PragmaGO zamknęła już dwie emisje złotówkowe na łączną kwotę 50 mln zł – odpowiednio z 53 i 58 proc. redukcją popytu. W kwietniu sukcesem zakończyła się również pierwsza oferta obligacji Spółki w EUR. Została ona zamknięta z 17 proc. redukcją. Zapisy złożyło 275 inwestorów. Przydzielono obligacje o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln EUR.

Podsumowanie wyników PragmaGO w I kwartale 2024:

  Wartość nominalna sfinansowanych należności (PLN) Dynamika r/r
Ogółem 541 mln 24%
Faktoring 431 mln 14%
w tym:    
Digital faktoring 235 mln 34%
Faktoring tradycyjny 196 mln -3%
Pożyczki digital 110 mln 97%
w tym m.in.    
 Merchant Cash Advance 67 mln 205%
BNPL B2B 41 mln 31%

 

  Liczba klientów Dynamika r/r
Ogółem 10 476 26%
Faktoring 1 449 35%
Pożyczki digital 9 048 24%
w tym m.in.    
 Merchant Cash Advance 1 620 141%
BNPL B2B 7 646 15%