Komentarz dzienny, 22 listopada 2013

0

Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,4% r/r (wyrównana sezonowo +3,8% r/r), zgodnie z konsensusem i nieco powyżej naszej prognozy. Spadek dynamiki rocznej jest, podobnie jak w poprzednich miesiącach, odzwierciedleniem efektów kalendarzowych (0 r/r wobec +1 r/r odnotowanych we wrześniu) i łagodnego trendu wzrostowego, który co miesiąc powinien dodawać ok. 1 p. proc. do dynamiki rocznej. W ujęciu r/r produkcja wzrosła w 26 działach (z 34) i choć lista sekcji, których produkcja wzrosła w październiku obejmuje zarówno branże eksportowe, jak i produkujące na rynek wewnętrzny, to należy odnotować, że te ostatnie wkroczyły na ścieżkę wzrostową dopiero w ostatnich miesiącach. ”Włączenie” popytu wewnętrznego w III kwartale przyniosło nie tylko istotne przyspieszenie wzrostu gospodarczego, ale również wystromienie trendu produkcji przemysłowej. Wkroczenie przez gospodarkę polską w IV kwartał zgodnie z dotychczasowymi tendencjami stanowi pierwsze potwierdzenie faktu, że utrzyma ona wysokie (ok. 2,5% r/r) tempo wzrostu również pod koniec roku.