Komentarz dzienny, 22 października 2013

0

W przeciwieństwie do poprzednich, ostatnia półroczna rewizja rachunków narodowych (obejmująca lata 2012 i 2013) nie przyniosła żadnych zmian w odniesieniu do wzrostu PKB. Tym niemniej, choć ścieżka PKB pozostaje bez zmian, pewne przesunięcia, jak często miało to miejsce w przeszłości, odnotowano w strukturze wzrostu gospodarczego.

Czytaj również:  Gospodarka USA rozwija się 5 razy szybciej od strefy euro