Komentarz dzienny, 23 lipca 2013

0

Serię publikacji danych za czerwiec wieńczy Biuletyn Statystyczny wraz z danymi o sprzedaży detalicznej i bezrobociu. Spodziewamy się przyspieszenia wzrostu sprzedaży detalicznej, co wynika głównie z korzystniejszej różnicy dni roboczych (0 r/r vs. -1 r/r w poprzednim miesiącu). W rozbiciu szczegółowym można oczekiwać kontynuacji pozytywnych trendów w sprzedaży dóbr trwałych. Nasza zgodna z konsensusem rynkowym prognoza spadku stopy bezrobocia została potwierdzona przez opublikowane na początku miesiąca szacunki MPiPS.