Komentarz dzienny, 24 lipca 2013

0

Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,8% r/r, zgodnie z naszą prognozą (+1,7%) i powyżej konsensusu rynkowego (+1,0%). W kategoriach realnych wzrost sięgnął 2,6% – jest to najlepszy wynik od lipca 2012 roku. Co prawda, istotną część przyspieszenia dynamiki sprzedaży detalicznej należy przypisać korzystniejszej różnicy dni roboczych (wg naszych szacunków nawet 1 p. proc.), ale publikacja znów kryje wiele pozytywnych detali.