Komentarz dzienny, 26 września 2013

0

Sprzedaż nowych domów podniosła się w sierpniu do 421tys. SAAR z 390tys. SAAR w miesiącu poprzednim. Sprzedaż cały czas pozostaje poniżej czerwcowego poziomu 454tys. SAAR. Po stronie podażowej widać rosnący deficyt popytu, gdyż zapasy domów przeznaczonych na sprzedaż cały czas rosną (175tys. w sierpniu wobec 149tys. na początku roku – w ujęciu relatywnym w stosunku do wielkości miesięcznej sprzedaży obserwujemy wzrost z 3,9 na początku roku do 5,0 w sierpniu). Obniżenie
sprzedaży nowych domów to reakcja na wyższe stopy procentowe. W ujęciu historycznym wyższe stopy procentowe generują negatywny szok na liczbie sprzedanych domów, a agregat ten osiąga minima miesiąc po osiągnięciu maksimum przez stopy procentowe.