Komentarz dzienny, 30 września 2013

0

Dochody Amerykanów podniosły się w sierpniu o 0,4% w porównaniu do 0,2% wzrostu odnotowanego w poprzednim miesiącu. Dzięki temu odczytowi średnia dynamika dochodów konsumenckich jest w III kwartale najwyższa w tym roku (+0,3%, +0,2% II kwartał). Struktura wzrostu dochodów jest pozytywna: praktycznie całość wzrostu przypada na podwyżki wynagrodzeń przy pewnych marginalnych spadkach zaobserwowanych na dochodach z aktywów (zyski kapitałowe i dywidendy). Dochody rozporządzalne w ujęciu realnym wzrosły w sierpniu o 0,3% – III kwartał charakteryzuje się dzięki temu
najwyższą dynamiką tej kategorii w całym roku.


Czytaj również:  ABS Investment S.A. wypracowuje blisko 4 mln zł zysku netto w 2017 r.