Komentarz dzienny, 1 października 2013

0

Najnowsze dane NBP dotyczące pełniejszej (bo nie pełnej) zbiorowości pokazują, że nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w II kwartale była znacząco niższa, o prawie 1,1mld EUR, a więc równa 362mln EUR zamiast wcześniej podanych 1453mln EUR. Gwoli wyjaśnienia, NBP szacuje bilans płatniczy w interwale miesięcznym na podstawie wstępnych i okrojonych danych; publikacja kwartalna korzysta już z bardziej kompletnych oraz bardziej zróżnicowanych zbiorów (nie tylko dane o transakcjach płatniczych, ale także dane od polskich firm, dane statystyki publicznej, a także informacje ze źródeł administracyjnych).

Czytaj również:  Rynek nieruchomości handlowych w pierwszej połowie 2017 r.