Komentarz dzienny, 30 października 2013

0

O 19.00 czasu polskiego FOMC ogłosi decyzję ws. stóp procentowych oraz opublikuje swój komunikat. Nie spodziewamy się zmiany parametrów polityki pieniężnej. W komunikacie pojawić się mogą wskazania co do osłabienia aktywności gospodarczej w ostatnim okresie, negatywnych skutków pata fiskalnego (oba czynniki mogą być ujęte explicite – bardzo gołębi scenariusz, lub zamknięte w formie ogólnej niepewności – scenariusz mniej gołębi, raczej oczekiwany przez rynki) oraz utrzymywania ciągle niskiej inflacji (ostatnio w komunikacie opuszczono charakteryzację niskiej inflacji jako ”przejściowej”). Wydźwięk posiedzenia może być łagodny, jednak należy pamiętać, że na taki właśnie scenariusz od kilku tygodni nastawiają się inwestorzy (obecnie rynek wycenia pierwsze podwyżki stóp w USA nawet później niż sugeruje to ścieżka prognoz stóp przygotowana przez FOMC). W związku z tym, że posiedzeniu nie towarzyszy konferencja szefa Fed, stanowi ono również stosunkowo mało prawdopodobną okazję do doprecyzowania momentu ograniczenia QE.

Czytaj również:  Amerykańskie spojrzenie na otwarte źródła informacji