Komentarz dzienny, 31 października 2013

0

Na wczorajszym posiedzeniu Fed nie zmienił parametrów polityki pieniężnej (zerowe stopy procentowe, miesięczne zakupy papierów dłużnych w skali 85 mld USD, powiązanie ekspansywnej polityki monetarnej z 6,5% stopą bezrobocia). Wbrew oczekiwaniom inwestorów Fed nie złagodził jednak komunikatu. Ocena stanu koniunktury pozostała w komunikacie niezmieniona wobec poprzedniego posiedzenia (dodano jednak ryzyko słabszego ożywienia w sektorze nieruchomości). Nie wymieniono też dalszych ryzyk dla wzrostu gospodarczego, związanych z zacieśnieniem warunków finansowych (w domyśle: ze wzrostem rynkowych stóp procentowych). Fed zatem obecny poziom stóp rynkowych uważa za spójny ze stanem gospodarki. W komunikacie podkreślono jednak ponownie negatywny wpływ polityki fiskalnej na ożywienie w USA (czynnik, który mógł przeważyć szalę za kontynuacją QE w niezmienionej formie na wrześniowym posiedzeniu).

Czytaj również:  Jeszcze tylko jeden