Komentarz poranny, 20 maja 2013

0

Zarząd ULMA Construccion zarekomenduje ZWZ Spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości 10,5 mln PLN (2 PLN/akcję). Proponowana wysokość dywidendy w opinii Zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia realizacji programu rozwoju Spółki w długim horyzoncie czasu. Przy obecnym kursie akcji spółki propozycja Zarządu implikuje DYield = 4,5%. Z zysku za 2011 rok Ulma wypłaciła 5,39 PLN/akcję.

Czytaj również:  GPW rozpoczyna publikację indeksów dywidend