Komentarz dzienny, 28 maja 2013

0

Wbrew oczekiwaniom części analityków, drugi kwartał rozpoczyna się dobrze dla sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. Zamówienia na dobra trwałe wzrosły o 3,3% m/m (po spadku o 5,9% w poprzednim miesiącu), ale część tego wzrostu wynika ze wzrostu zamówień na sprzęt transportowy (o 8,1%). W mniej zmiennych kategoriach bazowych odnotowaliśmy kolejny z rzędu miesiąc wzrostów: zamówienia na dobra trwałe z pominięciem środków transportu wzrosły o 1,3%, zamówienia po wyłączeniu zleceń wojskowych wzrosły o 2,1%, a zamówienia na cywilne dobra kapitałowe z wyłączeniem samolotów zwiększyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,2%.