Komentarz poranny, 29 kwietnia 2013

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarząd Elektrobudowy opublikował prognozy wyników na 2013 r. Prognoza na poziomie jednostkowym zakłada zamówienia: 1366,4 mln PLN, przychody: 967,3 mln PLN, zysk netto: 36,2 mln PLN. Prognoza Zarządu na 2013 r. zakłada niemal identyczne przychody ze sprzedaży jak w roku ubiegłym i poprawę zysku netto o ponad 5%. Prognoza zysku netto jest również o niecałe 5% wyższa od naszych założeń na ten rok.