Komornik przychodzi po psa/kota, czyli analiza granic egzekucji komorniczej

komornik windykacja

Jeśli zadłużonej osobie przysługuje zasiłek macierzyński, to nie musi obawiać się, że wszystko straci w wyniku egzekucji komorniczej. W przypadku dłużnika pobierającego zasiłek macierzyński możliwe jest zajęcie wyłącznie kwoty odpowiadającej 25% pobieranego zasiłku.

Czy komornik może zająć zwierzęta domowe, np. psa lub kota?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy „o ochronie praw zwierząt” zwierzęta są istotami żyjącymi, odczuwającymi cierpienie. Jednocześnie jednak w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się do nich przepisy o rzeczach. W takim ujęciu psy lub koty – w szczególności rasowe i przedstawiające pewną wartość – mogą być przedmiotem zajęcia i egzekucji komorniczej. Nawet ustawodawca w treści przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprost wskazuje, że do egzekucji zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z ruchomości, z uwzględnieniem ochrony praw zwierząt oczywiście. Odpowiadając zatem na pytanie postawione w tytule: TAK, komornik może zająć zwierzęta domowe, w tym psa lub kota.

Inną sprawą jest, że egzekucje takie w praktyce trudne są do przeprowadzenia. Głównie ze względu na przeszkody i obostrzenia związane z przechowywaniem żywych zwierząt.

Masz problem z komornikiem? Szukaj rozwiązań, które są na wyciągnięcie ręki!

Osoby mające problemy komornicze bardzo często poddają się i nie szukają pomocy. Na przestrzeni ostatnich lat w Kancelarii Eurolege pomogliśmy w oddłużeniu kilku tysiącom osób. Nasze doświadczenie wyraźnie pokazuje, że taka negatywna postawa może być bardzo kosztownym błędem.

Jest pewien, niemały procent spraw, w których możliwe jest uchylenie tytułu egzekucyjnego, umorzenie egzekucji i nawet odzyskanie wszystkich zabranych pieniędzy!

Czy jest to możliwe w konkretnym przypadku, zawsze zależne jest od analizy sprawy. Jeśli osoba zadłużona nie pamięta żadnego postępowania sądowego, a ma postępowanie komornicze, to istnieje duża i realna szansa na skuteczną pomoc. Należy jednak w takiej sytuacji rozpocząć proces zmierzający do uchylenia wadliwego tytuły egzekucyjnego. Koniecznym staje się kontakt z sądem i komornikiem.

Proces oddłużania zawsze warto poprzedzić rozmową z doświadczonym prawnikiem, specjalistą w tym zakresie. Osoba niemająca doświadczenia procesowego może popełnić proste błędy, które w przyszłości mogą skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia skutecznego oddłużania z komornikiem.

Autor: Jacek Andrzejewski – kancelaria Eurolege