Kompensata a biała lista

kontrola podatkowa

Czy zapłata w drodze kompensaty (potrącenia) niesie za sobą obostrzenia określone w art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji wydanej 21 listopada 2019 roku potwierdził, iż obostrzenia określone w art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania do zobowiązań realizowanych w ramach kompensaty.

We wspomnianej interpretacji organ zgodził się z Wnioskodawcą, że art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców, jak również odnoszący się do niego art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mówi o płatnościach – a w konsekwencji przyjmuje się najczęściej, że odnosi się wyłącznie do spełnienia świadczeń w formie rozliczeń pieniężnych (dla przykładu wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2011 r., I FSK 1075/10).

W konsekwencji oznacza to, że w części w jakiej zobowiązania są regulowane w drodze potrącenia (kompensaty) obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego nie obowiązuje, a co za tym idzie takie płatności nie będą wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

– Agnieszka Piętak, ekspert ds. podatków MDDP Outsourcing