Kończy się bardzo dobry rok polskich banków. Kolejny będzie trudniejszy

0

CEO Magazyn Polska

Przyszły rok nie będzie już tak zyskowny dla polskich banków jak obecny. Odsetki od kredytów będą niższe, zyski z ubezpieczania klientów spadną, a wydatki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wzrosną.

W tym roku tylko do końca września –  jak podaje NBP  zysk netto polskich banków sięgnął 13,04 mld zł i był o 11,5 proc. wyższy niż w tym samym okresie w roku 2013. Jednak chwilę później, w październiku, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP do najniższego poziomu w historii. Wraz z tą decyzją spadło oprocentowanie wielu kredytów, zwłaszcza hipotecznych, a w konsekwencji – spadną i zyski banków.

– Pierwsze półrocze roku 2014 było dużo lepsze niż będzie drugie mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Kamil Kolczyński, analityk ratingowy z agencji ratingowej EuroRating. – Natomiast perspektywy na rok 2015 prawdopodobnie będą podobne, jak dla drugiej połowy roku 2014. To oznacza, że sektorowi bankowemu będzie trudno powtórzyć wyniki z obecnego roku, chociażby z uwagi na to, że niskie stopy procentowe wywierają presję na marżę odsetkową, a co za tym idzie – marże odsetkowe banków się zmniejszą.

Banki mogą próbować zwiększyć zyski, podnosząc opłaty i prowizje, na przykład od kart kredytowych. Zdaniem analityka to raczej nie wystarczy, by powtórzyć tegoroczne wyniki.

– Jeżeli chodzi o warunki bankowe, to zależą one od koniunktury gospodarczej zwraca uwagę Kamil Kolczyński. – Jeżeli ona będzie na dobrym poziomie, banki na pewno zwiększą portfel kredytowy, a co za tym idzie – w jakiś sposób zniwelują negatywny wpływ stóp. Natomiast jeżeli chodzi o warunki prawne, na pewno rekomendacja dotycząca bancassurance będzie miała wpływ na przychody banków.

Zgodnie z Rekomendacja U, wydaną przez KNF, od początku kwietnia 2015 r. banki nie będą mogły narzucać swym klientom tego, u kogo mają się ubezpieczyć. Nie będą więc mogły uzależniać przyznania kredytu od zakupu u nich ubezpieczenia. Przychody banków z tego tytułu się obniżą, ale szczególnie odczują to niektóre z nich, te które nadmiernie rozbudowały swą działalność ubezpieczeniową.

Czytaj również:  Obligacje skarbowe oszczędnościowym hitem w 2018 r.

– Te banki na pewno wykażą dużo mniejsze przychody z tego tytułu i dla tych banków to może mieć relatywnie większe znaczenie jeżeli chodzi o wynik końcowy – ocenia analityk ratingowy z agencji EuroRating.

Na polską branżę bankową i cały rynek największy wpływ mają największe banki, które są notowane na giełdzie. Od ich sytuacji będzie zależała polityka całego sektora. Zdaniem analityków zmiana cennika jednego znaczącego gracza może spowodować ruch w tym samym kierunku u konkurencji. Dla przyszłorocznych wyników sektora istotne znaczenie, przy niższych przychodach prowizyjnych i odsetkowych, będą miały też koszty prowadzenia działalności. A opłaty banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wzrosną od nowego roku z 1 proc. w tym roku do 1,89 proc. wartości aktywów i zobowiązań pozabilansowych, czyli niemal dwukrotnie.

– Istotnym czynnikiem, jeżeli chodzi o poziom przychodów i wyników banków na rok 2015, może być prawie dwukrotny wzrost opłat dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podkreśla Kamil KolczyńskiEuroRating. – Szacuje się, że będzie on miał mniej więcej 5 proc. wpływu na wynik. Natomiast realia rynkowe pokażą, jak to się zakończy.