Konferencja Kadry dla Biznesu 18.10.2019 r., Warszawa

Novotel Warszawa Airport

Nowa rola i kluczowe kompetencje współczesnych działów kadrowo-płacowych w obliczu wyzwań dla biznesu.

Jest to jedyne wydarzenie skrojone na miarę rzeczywistych wyzwań specjalistów działów kadr i płac. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najlepsze rozwiązania problemów z jakimi spotykają się na co dzień osoby związane zawodowo z kadrami.

Wydarzenie jest skierowane do Specjalistów z zakresu kadr i płac oraz HR, HR Managerów, a także przedsiębiorców prowadzących biura rachunkowe. Dzięki temu konferencja jest nie tylko świetną okazją do poszerzania zakresu posiadanej wiedzy, ale również doskonałym polem do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń oraz praktyk z prelegentami oraz innymi uczestnikami funkcjonującymi na co dzień w branży.Konferencja Kadry dla Biznesu 18.10.2019 r., Warszawa

Program konferencji obejmuje najważniejsze z perspektywy uczestnika zagadnienia:

KADRY JAKO STRATEGICZNY PARTNER DLA BIZNESU

Efektywna współpraca działu kadr i biznesu

 • Skuteczna komunikacja z biznesem
 • Pozycja działu kadr wewnątrz organizacji
 • Rola działu kadr w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej organizacji

Probiznesowe rozwiązania w kontekście zatrudniania pracowników

 • Kiedy pracodawca może zdecydować o zatrudnieniu terminowym nie bacząc na ograniczenia czasu trwania i liczby zawieranych umów
 • Obowiązek informacyjny do PIP o zawarciu pozalimitowej umowy na czas określony
 • Przejście z umów o pracę na B2B

NOWE PODEJŚCIE DO KLUCZOWYCH WYZWAŃ POLITYKI PERSONALNEJ

Elastyczny czas pracy jako benefit pracowniczy

 • Telepraca jako rozwiązanie, którego oczekują pracownicy
 • System zadaniowy czasu pracy
 • Sytuacje problematyczne związane z wprowadzeniem równoważnego systemu pracy

Kadry w obliczu wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

 • Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców krok po kroku
 • Trudne przypadki w rozliczaniu składek

EMPLOYEE OFFBOARDING ZGODNIE Z PRAWEM I ETYKĄ

Jak rozstać się z pracownikiem i zabezpieczyć interes pracodawcy

 • Przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę
 • Nietypowe przypadki w procedurze wypowiedzenia umowy o pracę
 • Kiedy sąd pracy może stwierdzić niecelowość przywrócenia pracownika do pracy

Wsparcie kadr podczas rozstania z pracownikiem – projektowanie rozwiązań offboardingowych

 • Przygotowanie do zwolnienia
 • Jak przekazać pracownikowi informację o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Procedura rozstania z pracownikiem: dobre praktyki chroniące interes i wizerunek pracodawcy

KADRY W OBLICZU NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRZEPISACH

PPK  w praktyce – jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania z punktu widzenia pracodawcy

 • 3 miesięczny okres zatrudnienia jako kryterium zapisania pracownika do PPK
 • Prawidłowe obliczenia składek i realizacje wpłat w praktyce
 • Deklaracja rezygnacji

Najnowsze zmiany prawne i problematyczne przepisy

 • Monitoring pracowników w rzeczywistości RODO
 • Informacja o wysokości wynagrodzenia w ofercie pracy
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich, wychowawczych i opiece

Prelekcje poprowadzą autorytety w dziedzinie prawa pracy, ale przede wszystkim praktycy, którzy na co dzień rozwiązują problemy działów kadr i płac:

 • dr Michał Szypniewski
  Doktor nauk prawnych w Kancelarii Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR
 • Anna Kamińska
  Radca prawny, wspólnik Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
 • Michał Szuszczyński
  Radca prawny oraz ekspert w dziedzinie prawa pracy, wspólnik Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
 • Karolina Turostowska
  HR Manager, Trener, właściciel firmy HR Mania

Konferencja Kadry dla Biznesu odbędzie się 18 października 2019 r.
we warszawskim hotelu: Novotel Warszawa Airport.

Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma:

 • Prestiżowy certyfikat
 • Prezentacje prelegentów
 • Materiały konferencyjne
 • Możliwość konsultacji z ekspertami

Aby poznać szczegóły wydarzenia zapraszamy na stronę konferencji: www.konferencjakadrydlabiznesu.pl