Konferencja Przemysł 4.0 Wrocławskie Centrum Kongresowe 21-22 października 2015 r.

0
Przemysł Niemcy

Pierwsza rewolucja przemysłowa była podstawą rozwoju masowej produkcji maszyn, przy wykorzystaniu energii wodnej i parowej, druga rewolucja przyniosła nowe rozwiązania techniczne, bazujące na energii elektrycznej – od silnika gazowego i żarówki, aż po telefon i odkurzacz. Trzecia to przemysł oparty na automatyzacji i komputeryzacji produkcji. Czy teraz XXI wiek dał nam możliwość jeszcze większego rozwoju przemysłu?

Niemiecki rząd federalny stworzył ukierunkowany na przyszłość projekt „Przemysł 4.0”, którego celem jest intensywniejsze wykorzystanie technik informacyjnych w klasycznych gałęziach przemysłu. Inicjatywę firmuje Federalne Ministerstwo ds. Nauki i Badań (BMBF) oraz Federalne Ministerstwo ds. Gospodarki i Energii (BMWi).

Historia inicjatywy „Przemysł 4.0”

Pierwsza wzmianka o inicjatywie pojawiła się w 2011 roku podczas Targów
w Hannoverze
, w styczniu 2012 roku powołana została grupa robocza pod kierownictwem dr Siegfrieda Daisa (Bosch), a 9 miesięcy później przekazano zalecenia wdrożenia do rządu federalnego. W końcu, w 2013 roku, podczas kolejnej edycji Targów w Hannoverze uruchomiono pod kierownictwem trzech firm branżowych: Bitcom, VDMA i ZVEI platformę „Przemysł 4.0”, nazywaną czwartą rewolucją przemysłową.

Cele czwartej rewolucji przemysłowej

To przede wszystkim organizacja szybszych, bardziej elastycznych i wydajnych procesów produkcji. W czasach, gdy konsument ceni przede wszystkim indywidualność produktów, ale nie chce płacić za nie wysokich cen, należy uelastyczniać tradycyjne procesy sterowania produkcją. Przesłanką „Przemysłu 4.0” jest sprawna komunikacja od czujnika aż do Internetu, a realizacja odbywa się poprzez zastosowanie technologii IT. Żaden producent nie będzie już wdrażać produkcji danego wyrobu na masową skalę, ale w ilości ściśle określonej przez popyt. Dzięki temu możliwa będzie ekonomiczna produkcja mniejszych partii, a nawet realizacja jednostkowych zleceń. Wszystko to zdecydowanie zmniejszy koszty, zwiększając jednocześnie konkurencyjność.

Inicjatywa „Przemysłu 4.0” w Polsce

Pionierami we wprowadzeniu takiej filozofii są firmy: Balluff, Fanuc, Wago oraz Lapp Kabel, liderzy w branży automatyzacji procesów wytwarzania, którzy już po raz drugi, organizują we Wrocławiu konferencję, której celem jest propagowanie wiedzy o istniejących i tworzonych technologiach, realizujących ideę „Przemysłu 4.0”. Podczas niej przedstawione zostaną inicjatywy świata nauki i przemysłu służące wykreowaniu inteligentnego przedsiębiorstwa zdolnego maksymalnie optymalizować proces produkcji. Konferencja odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym w dniach  21-22 października 2015 r.

Czytaj również:  Szpitale potrzebują 100 mld zł na znaczącą poprawę jakości leczenia. Niezbędne są też zmiany w organizacji pracy