Koronawirus, globalne pandemie i rola tłumaczy medycznych

tłumaczenia medyczne

W czasach globalnych pandemii usługi tłumaczeniowe powinny być jednym z głównych elementów skoordynowanej światowej współpracy. Jeśli obecna pandemia koronawirusa faktycznie w dużym stopniu rozprzestrzenia się między pracownikami służby zdrowia i ich pacjentami, takie informacje muszą zostać przetłumaczone i rozpowszechnione natychmiast po po uzyskaniu zgody na szczeblu światowym. Niestety niedobór tłumaczy medycznych i ustnych stworzył lukę w personelu walczącym ze  światowym kryzysem. Według amerykańskiej instytucji Department of Labor Statistics (DLS) „przewiduje się, że zatrudnienie tłumaczy pisemnych i ustnych wzrośnie o dziewiętnaście procent od 2018 do 2028 roku, znacznie szybciej w porównaniu ze średnią wzrostu zatrudnienia w innych zawodach”.

Jeśli w rzeczywistości koronawirus rozprzestrzenia się poprzez bliski kontakt, na przykład podczas leczenia metodami fizycznymi pokrewnych dolegliwości, konieczne jest, aby zatrudnić tłumaczy medycznych oraz tłumaczy innych dziedzin również na szczeblu lokalnym. Tłumacze ustni powinni być obecni praktycznie we wszystkich głównych ośrodkach medycznych na całym świecie, zwłaszcza w tych, które znajdują się obecnie pod presją globalnego kryzysu migracyjnego. To jedyne działające rozwiązanie, dzięki któremu rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa i innych chorób zostanie ograniczone lub wyeliminowane.

Jednak takie warunki nie są typowe tylko dla globalnych pandemii lub zwykłych problemów zdrowotnych.

Pandemia grypy z 1918r.

Pandemia hiszpańskiego wirusa grypy z 1918r. rozprzestrzeniła się na całym świecie, zabijając  prawie 2% populacji świata (ok. 50 mln ludzi). Wirus ten dotknął w sumie ok. 500 mln ludzi, co stanowi jedną trzecią światowej populacji. Czy to możliwe, aby jedną z głównych przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa i związanego z nim chaosu był brak tłumaczy medycznych zajmujących się przekładem ustnym?

Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) hiszpański wirus grypy z 1918r. opanował świat w przeciągu ok. „piętnastu miesięcy, licząc od początku do końca”, pomimo istniejących w tym czasie mniej zaawansowanych środków komunikacji i transportu. Wirus rozprzestrzenił się szybko, przynosząc druzgocące skutki, które przejawiały się nie tylko w życiu człowieka, ale także w problemach gospodarczych i społecznych. Jak wyglądałoby tak śmiertelny wybuch epidemii w dzisiejszych czasach? Czy istnieją sposoby, które pozwolą zapobiec dalszym globalnym pandemiom lub szybciej i skuteczniej z nimi walczyć? Czy  zaangażowanie w tę sytuację tłumaczy medycznych, zajmujących się zarówno przekładem pisemnym, jak i ustnym pomogło w jakimkolwiek wymiernym stopniu złagodzić ten lub inne globalne kryzysy?

Wnioskiem wyciągniętym ze śmiertelnych i katastrofalnych skutków pandemii hiszpańskiego wirusa w 1918r. jest fakt, że skłoniła ona rządy na całym świecie do ponownego zastanowienia się nad podejściem do problemu globalnych pandemii i wybuchu chorób zakaźnych. Utworzono instytucje oraz wprowadzono w życie polityki, które stały się podstawą światowych organizacji, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia oraz innych, podobnych do niej ugrupowań na całym świecie.

Zadaniem tych organizacji było analizowanie, badanie oraz udostępnianie wszystkich istotnych danych ekspertom medycznym, badaczom i innym osobom na całym świecie. Poprzez współpracę eksperci ci mieli znacznie większe szanse, aby jak najszybciej pokonać pandemię. Szybka, ogólnoświatowa reakcja służb medycznych może znacznie obniżyć ekonomiczne i społeczne koszty pandemii, a także zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych. Dane zostały szybko przesłane do uniwersytetów, szpitali i naukowców na całym świecie. Działanie to było jednak możliwe dopiero po pełnym przetworzeniu wszystkich istotnych informacji i dokładnym przetłumaczeniu wszystkich dokumentów przez tłumaczy medycznych zajmujących się przekładem ustnym i innych profesjonalnych tłumaczy wykonujących tłumaczenia dokumentów.

W związku z tym usługi tłumaczy przysięgłych i tłumaczy ustnych medycznych są kluczową i integralną częścią wszelkich wysiłków będących odpowiedzią na globalny kryzys, bez względu na ostateczną przyczynę.

Jakie jest prawdopodobieństwo pojawienia się pandemii?

Według WHO ryzyko pojawienia się śmiertelnej pandemii w niedalekiej przyszłości wciąż rośnie. Obecna pandemia koronawirusa uwydatnia konsekwencje takiego wybuchu epidemii we współczesnym świecie. W przeszłości proces rozprzestrzeniania się wirusa odpowiedzialnego za śmiertelną epidemię w różnych miejscach na całym świecie trwał kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. Możliwości związane z nowoczesnymi środkami transportu powodują, że proces rozprzestrzeniania się epidemii na całym świecie trwa tygodnie lub nawet dni, a według niektórych źródeł, takich jak wskaźnik GHS (Global Health Security Index), którego współautorami są lekarze z John Hopkins University, zarażenie się wirusem może objąć cały świat w mniej niż 36 godzin. Samoloty i inne nowoczesne udogodnienia sieją zatem ziarno zniszczenia w takim samym stopniu, w jakim działają dla dobra ludzkości.

Miejsce Nazwa państwa Wartość wskaźnika Region Liczba mieszkańców Dochód państwa
195 Gwinea Równikowa 16.2 Afryka 1-10 mln

 

Średnio-wysoki dochód
194 Somalia 16.6 Afryka 10-50 mln Niski dochód
193 Korea Północna 17.5 Azja Wschodnia 10-50 mln Niski dochód
192 Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej 17.7 Afryka <1 mln Średnio-niski dochód
191 Wyspy Marshalla 18.2 Oceania <1 mln

 

Średnio-wysoki dochód
190 Jemen 18.5 Azja Zachodnia 10-50 mln Niski dochód
189 Kiribati 19.2 Oceania <1 mln Średnio-niski dochód
188 Syria 19.9 Azja Zachodnia 10-50 mln Niski dochód
187 Gwinea Bissau 20.0 Afryka 1-10 mln Niski dochód
186 Gabon 20.0 Afryka 1-10 mln Średnio-wysoki dochód

Źródło: Wskaźnik Global Health Security (GHS Index)

Wskaźnik GHS, jak pokazuje powyższa ilustracja, wskazuje, że wiele krajów, które mogą doświadczyć kryzysu wywołanego globalną pandemią w większym lub największym stopniu w porównaniu z innymi państwami, posiada cechę, różniącą ich od pozostałych. Cechą tą jest zróżnicowanie językowe, czyli obecność wielu języków ojczystych, a często także wielu lokalnych dialektów. Z tego powodu dostępność tłumaczy medycznych oraz innych profesjonalnych tłumaczy, wykonujących przekład dokumentów jest konieczna, w celu szybkiego i skutecznego tłumaczenia, a także rozpowszechniania ważnych informacji w jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej.

Czym jest panujący obecnie koronawirus?

Termin „pandemia koronawirusa”, choć nie jest błędnym określeniem, nie jest do końca trafny. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą być przyczyną wszystkich chorób, poczynając od przeziębienia aż po śmierć. Dla tych, którzy pamiętają epidemię wirusową zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) z 2002 r., ta konkretna pandemia wirusowa była również wynikiem działania wirusa z rodziny koronawirusów. Z tego powodu trafniejsze pytanie, jakie powinno się tutaj nasunąć to „jakim rodzajem wirusa jest obecny koronawirus pochodzący z Chin?”

Według Światowej Organizacji Zdrowia wirus odpowiedzialny za obecny globalny chaos to „nowy koronawirus”. Niestety, jak informuje WHO, niewiele wiadomo o tym konkretnym szczepie nowego koronawirusa (przynajmniej nie w momencie pisania tego artykułu). Okazuje się, że zarażenie się nowym koronawirusem może nastąpić poprzez bardzo bliski kontakt z człowiekiem, na przykład między lekarzem a pacjentem. Natomiast nie jest jeszcze wiadome, czy możliwe jest, aby zarażeni pracownicy służby zdrowia mogli przenieść wirusa na innych pacjentów znajdujących się pod ich opieką.

W jaki sposób następuje rozprzestrzenianie się koronawirusa?

Istnieje ryzyko, że nowy koronawirus z Chin może rozprzestrzeniać się innymi sposobami niż ten wspomniany powyżej, ale nie zostało to ostatecznie przetestowane ani potwierdzone. Okres inkubacji nowego koronawirusa również nie jest znany, dlatego zarażeni ludzie (lub „nosiciele wirusa”) mogą z łatwością przemieszczać się na świecie, rozprzestrzeniając potencjalne zagrożenie śmiercią i jednocześnie będąc całkowicie nieświadomi śmiertelnych skutków swoich działań. Lekarze i pacjenci, którzy zarazili się śmiertelną ebola, są rutynowo atakowani z powodu  obaw innych ludzi przed zarażeniem się, a także z powodu braku informacji w języku ojczystym i dialektach.

Zarówno skutki zdrowotne, jak i konsekwencje gospodarcze oraz społeczne możliwego rozprzestrzeniania się wirusa w ten sposób są niepokojące. Jakie będą ostateczne następstwa obecnego nowego koronawirusa? W tej chwili nikt nie jest tego pewien. Pewne jest jednak, że usługi tłumaczeniowe będą integralną częścią rozwiązania tego problemu. Naukowcy, lekarze i badacze, którzy mają obowiązek udostępniać informacje tak dokładnie, szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe, skorzystają zapewne w tym celu z usług profesjonalnych tłumaczy.

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne stały się kluczowymi narzędziami w badaniach akademickich, naukowych i medycznych, którymi poważnie zajęto się na całym świecie w 1918r. Było to w dużej mierze spowodowane powstaniem wielu organizacji pozarządowych, takich jak ONZ (Liga Narodów), Światowa Organizacja Zdrowia i inne. Dziedziny te wymagają specjalistycznych rodzajów tłumaczeń i od zawsze odgrywają decydującą rolę w tworzeniu oraz wdrażaniu polityki rządu w zakresie zdrowia, walki z kryzysami oraz łagodzenia ich skutków.

Tłumaczenie jest jedną z podstawowych funkcji wszystkich światowych organizacji  pozarządowych, które współpracują z ludźmi z całego świata. Wynika to z faktu, że celem zarówno tłumaczy symultanicznych, jak i pisemnych jest przekazywanie informacji osobom tworzącym i wdrażającym politykę, dotyczącą całego świata.

Żadna z tych organizacji nie zdołała jeszcze z powodzeniem zagłębić się w świat tłumaczeń maszynowych. Zamiast tego, polegają one głównie na umiejętnościach przeszkolonych i przysięgłych tłumaczy. Mimo tego, że tłumaczenie maszynowe może (w najlepszym przypadku) oddać dosłowne znaczenie tekstu źródłowego, nie jest ono w stanie wychwycić niuansów ani subtelnych znaczeń, które profesjonalny tłumacz przysięgły może wziąć pod uwagę. Ten subtelny niuans języka ma kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach, co objawia się w niechęci międzynarodowych organów do korzystania z tłumaczenia maszynowego w sytuacji, gdy tekst zawiera pewne ukryte znaczenie.

Globalny kryzys migracyjny

Niemiecki kryzys migracyjny ukazuje, jak skądinąd proste problemy mogą zostać spotęgowane przez brak tłumaczy medycznych. Wielu uchodźców napływających do Niemiec nie mówi ani po angielsku, ani po niemiecku, dlatego komunikacja między nimi sama w sobie może być bardzo trudna. Natomiast w sytuacji, gdy panuje globalna pandemia, skutki braku komunikacji mogą być druzgocące nie tylko dla uchodźców, ale także dla przyjmującego ich kraju, który zostaje narażony na poważne ofiary śmiertelne, ruinę gospodarczą i niezgodę społeczną.

Nawet podstawowe usługi medyczne, opieka zdrowotna i leczenie mogą być utrudnione z powodu niezdolności pacjentów do właściwej komunikacji z lekarzami i odwrotnie. Problemy te są na porządku dziennym nie tylko w wyniku europejskiego kryzysu migracyjnego, ale także z powodu panującego również tego samego rodzaju kryzysu w Ameryce Środkowej. Globalny kryzys migracyjny jest w istocie problemem na szczeblu światowym, który można wyeliminować jedynie poprzez rozszerzenie i utrzymanie wysokiej jakości usług tłumaczeniowych na skalę globalną.

Jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek świadomie roznosił chorobę. Jednak w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby i zmniejszenia szkodliwych skutków jakiegokolwiek wybuchu epidemii, konieczne jest, aby pracownicy służby zdrowia i inni specjaliści byli w stanie komunikować się w sposób zrozumiały i bez żadnych barier wypowiadać się na temat leczenia i zapobiegania zakażenia wirusem. Ataki na pacjentów z wirusem Ebola i pracowników służby zdrowia same w sobie nie są złowrogimi manifestacjami, które mają na celu umożliwienie rozprzestrzeniania się choroby, ale jedynie reakcjami wynikającymi z braku zrozumienia.

Brak możliwości szybkiego lub skutecznego przekazywania ludziom faktów i informacji przez pracowników służby zdrowia oraz niezdolność ludzi do zrozumienia przyczyn, sposobów leczenia, a nawet podstawowych środków ostrożności skutkuje znacznie szybszym i bardziej śmiercionośnym wybuchem epidemii, który w innym przypadku mógłby być efektywniej powstrzymany. Na poziomie lokalnym jest to jeszcze trudniejsze, biorąc pod uwagę ograniczone i restrykcyjne dialekty nadal używane w wielu częściach świata. Niezależnie od tego, czy chodzi o globalne pandemie, czy o wrzenie społeczne skutkujące masową migracją, czy też jakikolwiek inny globalny kryzys tego typu, nigdy nie należy lekceważyć kluczowej roli tłumacza medycznego i profesjonalnych tłumaczy ustnych.

Rola wyspecjalizowanych tłumaczy w czasach globalnego kryzysu

Obecnie największym problemem związanym ze zdrowiem jest nowa pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Chinach. Tylko wtedy, gdy wszystkie odpowiednie badania, analizy i inne rodzaje dokumentacji zostaną odpowiednio przetranskrybowane, przetłumaczone i rozesłane na całym świecie, naukowcy i specjaliści na całym świecie będą mogli rozpocząć dalsze badania w oparciu o twarde dowody. W przypadku bardziej śmiercionośne i destrukcyjne globalne epidemie wirusów, obydwa te problemy stają się jeszcze pilniejsze.

Zatrudnienie profesjonalnych tłumaczy i przysięgłych tłumaczy ustnych jest niezbędne w praktycznie każdym aspekcie reagowania i zarządzania kryzysowego. Bezpośredni wpływ problemów społecznych spowodowanych paniką można ograniczyć poprzez szybkie i precyzyjne rozpowszechnianie rzeczowych i pomocnych informacji. Natomiast problemy gospodarcze można złagodzić poprzez dystrybucję informacji dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się pandemii wirusa, co umożliwi także ludziom kontynuowanie pracy i funkcjonowania jako produktywni i wspierający członkowie społeczeństwa. Co ważniejsze, walka z każdą globalną pandemią jest możliwa, ponieważ badania, analizy i dane są tłumaczone i rozpowszechniane wśród społeczności medycznych, naukowych i akademickich na całym świecie.