Koszty uzyskania przychodu, a biała lista podatników VAT

0
vat

Jednym z ważnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest nieunikniona konieczność ponoszenia kosztów. Firmy nie tylko zarabiają, ale również wydają pieniądze. Jeżeli są one przeznaczane na określone cele, to w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na kondycję firmy oraz mogą wpływać na nawet jej zobowiązania podatkowe. Dokładnie chodzi o koszty uzyskania przychodu. Czym tak naprawdę są? I jak zmienia się ich kwalifikacja oraz zasady w związku z aktualnymi zmianami przepisów i nie tak dawnym wprowadzeniem białej listy podatników VAT?

Biała lista podatników VAT – informacje ogólne

Biała lista VAT jest nowym wykazem, prowadzonym od 1 września 2019 roku w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona za zadanie zbierać podstawowe informacje o podatnikach na wybrany dzień (jest aktualizowana raz dziennie w dni robocze), aż do danych w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. W szerokim katalogu informacji, które można znaleźć w białej liście podatników VAT, jedną z pozycji jest numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK. Ta rubryka powinna wskazywać aktualny i prawidłowy numer rachunku bankowego, który przedsiębiorca podawać będzie na fakturze. W przypadku jeżeli poda inny, jego kontrahent może ponieść różne konsekwencje, które mogą odbić się zarówno na jego odpowiedzialności w zakresie podatku VAT, jak i podatku dochodowego i mieć wpływ na rozliczenie PIT.

Koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, ustawodawca wprowadził następującą definicję kosztów uzyskania przychodu:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Koszty te są o tyle ważne, że będą wpływały na rozliczenie PIT, ponieważ będą pomniejszać zobowiązania podatkowe. Ustawodawca wprowadzając białą listę podatników VAT, która ma mieć wpływ bezpośrednio na ściągalność i prawidłowości w podatku od towarów i usług, nałożył jednak na podatników sankcje, które będą odnosić skutki właśnie w zakresie podatku dochodowego.

Czytaj również:  Organy stosują klauzulę obejścia prawa, choć nie potrafią powiedzieć dlaczego

Sankcje za nieprawidłowy rachunek bankowy

Każdy podatnik powinien nauczyć się korzystania z białej listy podatników VAT już teraz, od 1 września 2019 roku. Ustawodawca wprowadził jednak pewien okres przejściowy, toteż sankcje o których mówią przepisy zostaną wprowadzone od dnia 1 stycznia 2020 roku.

W ramach tego ustalono, że za płatność na zły numer rachunku bankowego (nie zgodny z tym podanym na białej liście podatników VAT) podatnikowi grozić będą poniżej wymienione konsekwencje:

1) odpowiedzialność w zakresie VAT – solidarna wraz z kontrahentem za ewentualny brak płatności podatku

2) odpowiedzialność w zakresie podatku dochodowego – poprzez brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty od tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 000 zł.