Krajobraz ryzyk spółek w 2018 r.

0

Barometr Ryzyk Allianz: przerwy w działalności i ryzyka cybernetyczne zdominują krajobraz ryzyk spółek z wszystkich sektorów i każdej wielkości w 2018 r.

  • Zmienna natura ryzyka i wzrost przestępczości cybernetycznej oznaczają, że przerwy w działalności są głównym zagrożeniem dla firm na całym świecie zdaniem ponad 1900 ekspertów ds. ryzyka z 80 krajów.
  • Potencjalny „huragan cybernetyczny” i zaostrzone zasady ochrony danych kształtują środowisko ryzyka cybernetycznego na najbliższy rok. Reakcja na sytuacje kryzysowe jest kluczowa dla złagodzenia skutków.
  • Przerwy w działalności są jednym z głównych ryzyk w Polsce.
  • Przedsiębiorstwa obawiają się pojawiających się ryzyk i obciążeń wynikających z nowych technologii.

Z Barometru Ryzyk Allianz 2018 wynika, że najważniejszymi ryzykami biznesowymi na świecie w tym roku są przerwy w działalności (#1 z 42 procentami wskazań / #1 w 2017 r.) oraz ryzyka cybernetyczne (#2 z 40 procentami wskazań, awans z #3 w 2017 r.).

Większe straty wynikające z klęsk żywiołowych (#3 z 30 procentami wskazań, #4 w 2017 r.) także przysparzają biznesowi coraz większych zmartwień. 2017 był rekordowym rokiem pod względem katastrof, przez co zmiany klimatu i coraz większa zmienność pogody (#10) po raz pierwszy znalazły się w top 10 najważniejszych ryzyk. Jednocześnie ryzyko związane z nowymi technologiami (#7 w 2018 / #10 w 2017 r.) awansowało w zestawieniu. Firmy zaczęły zdawać sobie sprawę, że w przyszłości innowacje takie jak sztuczna inteligencja czy mobilność autonomiczna mogą skutkować nowymi obciążeniami i większymi stratami, ale też możliwościami. Z drugiej strony firmy martwią się niestabilnością rynkową mniej niż rok temu(#4 w 2018 r. / #2 w 2017 r.).

To najważniejsze wnioski siódmego Barometru Ryzyk Allianz publikowanego co roku przez Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Raport 2018 powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród rekordowej liczby 1911 ekspertów ds. ryzyka z 80 państw.

Także w Polsce przerwy w działalności są postrzegane jako jedno z największych ryzyk – wyjaśnia Ole Ohlmeyer odpowiedzialny za działalność AGCS w Europie Wschodniej. – Przez długi czas działalność była paraliżowana głównie przez zagrożenia naturalne i wypadki przemysłowe. W połączonej cyfrowo gospodarce do tej listy dochodzą takie zagrożenia jak cyberataki, awarie systemów informatycznych czy konsekwencje strajków lub ataków terrorystycznych. W takich wypadkach możliwe są olbrzymie straty finansowe bez uszkodzenia lub zniszczenia obiektów czy budynków. Z punktu widzenia zarządzających ryzykiem oznacza to, że ochrona dóbr niematerialnych, takich jak dane, sieci i własność intelektualna staje się coraz ważniejsza.

Nowe czynniki powodujące przerwy w działalności

Czytaj również:  Zobacz co nas czeka w przyszłym kalendarzu makroekonomicznym