Krajowy Plan Odbudowy musi być konsultowany z samorządami i przedsiębiorcami

Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej izby Gospodarczej w Szczecinie
Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej izby Gospodarczej w Szczecinie

W ostatnich dniach wiele dyskutuje się o tym, jaki kształt powinien przybrać Krajowy Plan Odbudowy oraz jakie priorytety powinny zostać obrane, by spełnić oczekiwania przedsiębiorców. Celem planu odbudowy jest poprawa sytuacji gospodarczej po wyniszczającym czasie pandemii koronawirusa. Jak mówią eksperci obecne założenia należy oceniać pozytywnie, ale nadal brakuje konkretów, które pozwolą na stwierdzenie, że Krajowy Plan Odbudowy będzie sprawiedliwie sprzyjać przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy potrzebują konkretniejszych informacji

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie jest zainteresowana aktywnym uczestniczeniem we wszelkich pracach oraz konsultacjach związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Wiele wskazuje na to, że do Polski jeszcze w 2021 roku może trafić ogromna pula środków europejskich, które mają być przeznaczone na niwelowanie gospodarczych skutków wyniszczającego czasu pandemii koronawirusa. Przedstawione przez Premiera Mateusza Morawieckiego założenia zakładają oparcie Krajowego Planu Odbudowy na pięciu filarach: poprawa konkurencyjności gospodarki, cyfryzacja, mobilna i inteligentna Polska, sprawny sektor zdrowia oraz zmiany w zakresie klimatu. Jak mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk filary nie budzą kontrowersji. Brakuje jednak wciąż konkretów, które pozwolą przedsiębiorcom na odnalezienie się w zarysie całej strategii na wychodzenie z covidowego kryzysu.

– Podzielam obawy samorządowców i znacznej części przedsiębiorców, że Krajowy Plan Odbudowy ubrany został w bardzo zgrabne ogólniki, bez przedstawienia konkretnych informacji jak wyglądać będzie dystrybucja środków finansowych pomiędzy filary czy tego, kto konkretnie będzie mógł skorzystać z pieniędzy, które trafią do Polski. Jesteśmy świadomi, że nie wszystkie pieniądze trafią do przedsiębiorców w formie pożyczek czy dotacji, ale pojawiają się już pytania od przedsiębiorców: czy my w ogóle zakwalifikujemy się do pomocy czy będzie ona wpompowana do budżetu Państwa? – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk. – Unia Metropolii Polskich przygotowała komunikat w którym apeluje o to, by głos samorządowców był bardziej wysłuchiwany w procesie tworzenia Krajowego Planu Odbudowy. Przedsiębiorcy również zgłaszają akces do dyskusji o tym planie. Nie będzie dobrego planu odbudowy bez głosu i wiedzy przedsiębiorców oraz samorządowców – dodaje Hanna Mojsiuk.

  Samorząd to krwioobieg państwa. Pozbawiony sprawności doprowadzi do zawału

Jak mówi dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie dr Piotr Wolny to samorząd ma wpływ na nasze życie i decyduje o tym co dla nas najistotniejsze. Dlatego dziwi i zdumiewa traktowanie samorządu jako beneficjenta drugiej kategorii.

– Samorząd terytorialny jako organ w dużej mierze niezależny, samorządny i posiadający rozległe kompetencje jest często niewygodny, bo pozostaje poza kontrolą władz centralnych. Ale to samorząd reprezentując swoich mieszkańców, wie najlepiej co w danej gminie jest ważne i istotne. Jakie inwestycje i wsparcie jest potrzebne i najbardziej skuteczne. Jakie działania wpiszą się w strategię rozwoju i pozwolą być bardziej nowoczesnym, innowacyjnym i przyjaznym do życia miejscem. Samorząd to krwioobieg państwa. Pozbawiony sprawności doprowadzi do zawału – dodaje Dyrektor Wolny.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie zamierza aktywnie uczestniczyć w kreowaniu Krajowego Planu Odbudowy. Mamy nadzieje, że głos naszych przedsiębiorców będzie wysłuchiwany.