Kuehne + Nagel – wyniki finansowe za I kw. 2019 i sytuacja na rynku

Kuehne + Nagel
  • Wzrost obrotów netto, zysku brutto oraz EBIT
  • Wzrost EBITDA o 118 CHF, dzięki realizacji standardu IFRS 16
  • Fracht morski znacznie zwiększa EBIT
  • Transport lotniczy osiąga największe marże
  • Transport drogowy znacznie zwiększa swoje wyniki
  • Logistyka kontraktowa kontynuuje restrukturyzacje

Kuehne + Nagel
 

Q1

2019

 

Q1

2018

 

 

 

 

 

Zmienność

 

 

        

CHF mln
           
Obroty netto 5,237 4,862     + 7.7%  
Zysk brutto 1,987 1,843     + 7.3%  
Wynik operacyjny (EBITDA) 1) 418 289     + 44.6%  
EBIT 1) 242 236     + 2.5%  
Zysk za okres 181 184     – 1.6%  
             

 1) Skutki wdrożenia standardu IFRS16 w rachunku zysków i strat.
Bilans zaprezentowano w śródrocznym, kompletnym sprawozdaniu finansowym.

– W pierwszym kwartale 2019 roku, Kuehne + Nagel ponownie zwiększyło obroty netto, zysk brutto i EBIT. Zysk operacyjny EBIT znacząco wzrósł we frachcie morskim, a zanotowane wyniki operacyjne transportu drogowego były wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Związany z sytuacją rynkową spadek wolumenu transportu lotniczego został w znacznym stopniu ustabilizowany przez aktywne zarządzanie kosztami. Logistyka kontraktowa jest  w trakcie restrukturyzacji, nadal zajmujemy się przeglądaniem portfolio projektów, przez co osiągi tego sektora zmniejszyły się. Ogólnie grupa osiągnęła dobry wynik. Wdrożenie standardu  IFRS 16W związku z wdrożeniem standardu IFRS 16, EBITDA Grupy Kuehne + Nagel w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosło o 118 milionów CHF, a EBIT o 3 miliony. Nie miało to istotnego wpływu na osiągnięty zysk przed podatkowaniem. Spedycja morskaKuehne + Nagel nadal umacnia swoją pozycję globalnego lidera we frachcie morskim z 6,2% wzrostem wolumenu. Grupa zarządzała transportem 1.146 mln (standardowych kontenerów) TEU. To prawie o 70 000 sztuk więcej, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

W pierwszym kwartale nieznacznie spadł import z rynków północnoamerykańskich i europejskich do Azji (-2 do 3%). Wyniki te odzwierciedlają aktualne ograniczenia importowe dotyczące produktów rolnych i materiałów z recyklingu. Mimo tego, grupie udało się osiągnąć dwucyfrowy wzrost wolumenu azjatyckiego eksportu do Ameryki Północnej i Europy. EBIT osiągnął 112 mln CHF. Wskaźnik EBIT do zysku brutto (współczynnik konwersji) wzrósł do 29,3% (w poprzednim roku: 27,2%). Spedycja lotniczaPo znacznym wzroście tonażu w poprzednich latach, w pierwszym kwartale 2019 roku wolumen przewozów lotniczych spadł nieznacznie o 3,1% do 409 000 ton. Sektor transportu lotniczego rozwijał się zgodnie z całościowym rynkiem lotniczym, który zanotował spadek o 2 do 3%. Od początku 2019 roku, Grupa zintegrowała działalność biznesową
z Quick International Courier, wiodącym na rynku dostawcom krytycznych czasowo rozwiązań transportowych i logistycznych dla przemysłu medycznego i farmaceutycznego oraz lotnictwa. Przyczyniło się to do znacznego wzrostu marży brutto. EBIT osiągnął wynik 80 mln CHF i prawie dorównuje bardzo wysokiemu poziomowi sprzed roku.  Spedycja drogowaTransport drogowy dalej umacnia się, notując w pierwszym kwartale
2019 roku wzrost obrotów netto o 6%, a zysku brutto o 8%.

Kuehne + Nagel nadal osiąga znacznie większy wzrost niż cały rynek spedycji lądowej. Wpływ na ten wynik miał w szczególności transport intermodalny w Ameryce Północnej oraz sieci transportowe w Europie. Kuehne + Nagel dalej rozwija swoje możliwości w spedycji drogowej, m.in. dzięki rozwiązaniom cyfrowym i rozszerzeniem europejskiej floty do obsługi towarów farmaceutycznych.   Logistyka kontraktowaW pierwszym kwartale 2019 r. Kuehne + Nagel kontynuowało restrukturyzację logistyki kontraktowej, przeglądając aktualne portfolia oraz wdrożyło aktywne zarządzanie kosztami. Obroty netto wzrosły
o 6,3% a zysk brutto zanotował wzrost o 4,9%. W pierwszym kwartale 2019 roku, wdrożono nowy, globalny system zarządzania magazynami, który został zainicjowany w ubiegłym roku. EBIT spadł o 26 mln CHF w porównaniu z ubiegłym rokiem.  Dr Detlef Trefzger, CEO Kuehne + Nagel International AG:

„Kuehne + Nagel dobrze rozpoczęło rok 2019. Po raz kolejny zwiększyliśmy obroty netto, zysk brutto i EBIT. Aktualnie, globalny wzrost gospodarczy wyraźnie spowalnia, mimo tego jesteśmy dobrze przygotowani na zmieniający się rynek. Zgodnie z naszą strategią biznesową, skupiamy się na wprowadzaniu nowych rozwiązań cyfrowych
i wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań branżowych. W 2019 roku planujemy pozostać na obranym kursie i dalej rozwijać się jako Grupa, zwiększając swoje wyniki.”