Lider w czasie próby

0
Jacek Santorski
Jacek Santorski, twórca Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

Odporność, siła ducha, elastyczność, zachowanie klasy w obliczu dylematów, łączenie przytomności biznesowej z empatią i wyczuciem… Te oraz inne kwestie związane z zarzadzaniem w nieprzewidywalnych okolicznościach społecznych i gospodarczych omówią Jacek Santorski oraz Wojciech Eichelberger, wykładowcy Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, podczas spotkania online „Lider w czasie próby, które odbędzie się 2 czerwca, o godzinie 17.00.

W czasie kryzysu lub nieprzewidywalnych zmiennych rządzących życiem społecznym i gospodarczym, zarządzanie firmą to jak wpłynięcie statkiem na nieznane i wzburzone wody. Tylko najlepsi liderzy potrafią płynnie sterować organizacją i obrać kurs, który zapewni stabilizację w przyszłości. – „Lider w czasie sztormu działa tak, jak dobry lider w każdym czasie, kierując się trzema podstawowymi zasadami w zarządzaniu firmą: cel, ochrona i porządek” – podkreśla Jacek Santorski, ceniony psycholog biznesu i twórca Akademii Psychologii Przywództwa realizowanej w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. – „W czasie turbulencji lider musi zachować „zimną krew” i pewnie podejmować decyzje, nie zapominając przy tym o obranym wcześniej przez organizację strategicznym celu. Jednocześnie zapewnia swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa oraz dba o elementy porządku i struktury w firmie” – dodaje Santorski.

Zarządzanie zespołem i firmą w trudny czasie, często przypadkowych wydarzeń, które wpływają na rynek i przedsiębiorstwo wymaga dodatkowego zaangażowania i uwagi, ale też wiąże się ze stresem dla samych zarządzających organizacjami. I choć lider, jak każdy człowiek, może mieć chwile zwątpienia, to kierując firmą, pokazywanie niepokoju i zdenerwowania na zewnątrz nie pomoże w zwalczaniu trudności. Dlatego podstawą jest opanowanie własnego lęku i racjonalnie działanie w sytuacji kryzysowej. Jacek Santorski sugeruje również, aby wszystkie działania lidera były rozważne i w jasny sposób komunikowane. – „Sposób komunikacji, a także więź mentalna, emocjonalna i egzystencjalna są szczególnie ważne w sytuacji, kiedy bezpośrednie relacje są przerwane, a niepewność i obawa o przyszłość towarzyszy nam każdego dnia” – dodaje psycholog.

Santorski rozmawia z Eichelbergerem

Światowi intelektualiści opisują obecny model świata akronimem BANI, za którym kryją się słowa: Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible, czyli krucha, zatrważająca, niezrozumiała rzeczywistość. W ramach Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Jacek Santorski wraz z Wojciechem Eichelbergerem porozmawiają  o możliwym remedium na BANI. Zastanowią się, czy „mental resilience” może być odpowiedzią na kruchość? Czy niepokój można opanować empatią i mindfulness, a nielinearność wyczuciem kontekstu i elastycznością odpowiedzi? A w tym co niepojęte zdać się intuicję? Pokażą, jakie codzienne praktyki i techniki oraz otwartość umysłu, wartości, odwaga i wzajemne wsparcie mogą pomóc liderowi sprostać wyzwaniom biznesowej codzienności. Wskażą sposoby na mobilizowanie i wspieranie pracowników przy jednoczesnym dzieleniu odpowiedzialności. Podpowiedzą, jak działać skutecznie i z klasą.

Spotkanie online pt. „Lider w czasie próby” odbędzie się online 2 czerwca (wtorek) o godzinie 17.00.  Wymagana jest rejestracja na biznes.edu.pl