Lokatorzy pod specjalną ochroną tarczy antykryzysowej

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową, nie można podnosić czynszu lokatorom ani wypowiedzieć im umowy, nawet gdy zalegają z czynszem.

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła również możliwość przedłużenia umowy najmu na warunkach dotychczasowych do 30 czerwca 2020 r., na wniosek najemcy. Takie przedłużenie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia ustawy, czyli przed 1 kwietnia br., których okres obowiązywania upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r.

– Ustawodawca miał na celu zabezpieczenie interesów najemców, którzy byliby zmuszeni do szukania nowego mieszkania w tak trudnym okresie, jakim jest epidemia – mówi w rozmowie z MarketNews24 Monika Wystrychowska-Zawiślak, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Przedłużenie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli przez najemcę, czyli to najemca decyduje, że chce skorzystać z możliwości przedłużenia umowy. Takie oświadczenie powinno być przekazane właścicielowi mieszkania najpóźniej w dniu zakończenia ważności umowy.

Tarcza Antykryzysowa przewiduje również wyjątki od możliwości przedłużenia umowy najmu. Najemca nie będzie uprawniony do takiego przedłużenia, jeżeli przysługuje mu tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w tej samej bądź pobliskiej miejscowości.

A jeżeli lokator stracił pracę i chce się przenieść do innego mieszkania, którego wynajem będzie tańszy? Czy będzie mógł wcześniej rozwiązać umowę, czyli przed zakończeniem okresu jej obowiązywania?

– Niestety, tarcza antykryzysowa nie daje takiej możliwości, chyba że zostanie to wynegocjowane pomiędzy najemcą i wynajmującym. – wyjaśnia M. Wystrychowska-Zawiślak z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Natomiast jeżeli właściciel mieszkania wypowiedział umowę w tej części, która dotyczy wysokości czynszu i wprowadził podwyżkę, a zrobił to przed dniem wejścia ustawy w życie (a termin tego wypowiedzenia jeszcze nie minął), to istnieje możliwość złożenia wynajmującemu oświadczenia o wydłużeniu okresu wypowiedzenia warunków umowy. Wówczas będziemy korzystać z lokalu na warunkach niezmienionych do 30.06.2020 r.

Celem ustawodawcy było przede wszystkim umożliwienie najemcy odbywania kwarantanny w dotychczas wynajmowanym mieszkaniu.