Luksus ma się dobrze – Rynek dóbr luksusowych w Polsce

0

Rynek dóbr luksusowych w Polsce rośnie już kolejny rok z rzędu, do 2016 roku jego wartość osiągnie poziom 12,9 mld zł. W szybkim tempie przybywa potencjalnych konsumentów – liczba osób zamożnych i bogatych w naszym kraju to obecnie 786 tys., a w 2016 roku zbliży się do 1 mln. Polska w dalszym ciągu pozostaje nieodkrytym rynkiem dla światowych graczy. W najbliższych latach firmy oferujące dobra i usługi luksusowe spodziewają się stałego wzrostu liczby klientów. Takie wnioski płyną z czwartej edycji raportu KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”.

Rośnie liczba zamożnych i bogatych konsumentów

Mimo europejskiego kryzysu i spowolnienia krajowej gospodarki, w Polsce szybko przybywa potencjalnych konsumentów dóbr luksusowych. W 2013 roku w Polsce mieszkało 786 tys. osób zamożnych i bogatych, tzn. o dochodach brutto przekraczających 85 tys. zł. Ich łączny dochód netto szacowany jest w tym roku na 130,9 mld zł. W porównaniu z rokiem 2012 grupa ta powiększyła się o 18 tys. osób, a jej łączny dochód netto wzrósł o 4,1 mld zł. W 2016 roku w Polsce może mieszkać już blisko 1 mln osób zamożnych i bogatych, których łączny dochód netto sięgnie prawie 172 mld zł.

Wciąż dzieli nas duży dystans od krajów Europy Zachodniej – zarówno z uwagi na liczbę osób najbogatszych, jak i pod względem zamożności przeciętnego mieszkańca. W Polsce liczbę osób posiadających płynne aktywa o wartości przekraczającej 1 mln dol. szacuje się obecnie na nie więcej niż 50 tys. Nawet w krajach o znacznie mniejszej liczbie ludności, takich jak Portugalia czy Finlandia, grupa ta jest większa (w obu przypadkach obejmuje powyżej 60 tys. osób). Pod względem wartości majątku przypadającego na statystycznego mieszkańca Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.

Mieszkaniec Unii Europejskiej posiada średnio 138,6 tys. dol. majątku. Obywatel Polski ze średnim majątkiem 20,8 tys. dol. zajmuje dopiero 24 miejsce wśród obywateli krajów członkowskich UE – mówi Andrzej Marczak, Partner w KPMG w Polsce, i dodaje – Mniejszy majątek od przeciętnego Polaka posiadają jedynie Litwini, Łotysze, Rumuni oraz Bułgarzy. Majątek Polaków rośnie w tempie znacznie szybszym niż średnia dla UE – średnio 4,1% rocznie. Gdyby takie tempo zostało utrzymane, potrzeba jednak blisko 50 lat, aby majątek mieszkańca Polski osiągnął obecną średnią wartość dla UE.

Czytaj również:  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: Polska Strategia Kosmiczna jest realizowana zgodnie z planem. Liczba polskich firm w sektorze wzrosła w ciągu 5 lat ponaddziesięciokrotnie

Luksus ma się dobrze

Wraz z coraz większą liczbą bogatych i zamożnych rośnie wartość polskiego rynku dóbr luksusowych, a perspektywy na następne lata są obiecujące. Według raportu wartość rynku w 2013 roku zwiększyła się po raz kolejny, osiągając poziom 10,8 mld zł. Eksperci KPMG prognozują, że w następnych latach utrzyma się pozytywny trend obserwowany do tej pory. Wartość rynku dóbr luksusowych do 2016 roku wzrośnie łącznie o kolejne 20% i wyniesie 12,9 mld zł.