Michał Prażyński Wiceprezesem ENEA Wytwarzanie ds. Energetyki Odnawialnej

0

Rada Nadzorcza ENEA Wytwarzanie S.A. powołała Michała Prażyńskiego na Członka Zarządu ds. Energetyki Odnawialnej. Nowy Wiceprezes obejmie stanowisko 21 marca br. Decyzja o rozszerzeniu w ten sposób składu zarządu odpowiedzialnej za produkcję energii spółki wynika z nowej strategii korporacyjnej Grupy. ENEA zintegrowała swój obszar wytwarzania i do 2020 roku planuje sięgające 4,5 mld zł inwestycje w OZE.

Czytaj również:  Polska w gronie 25-ciu najbardziej rozwiniętych rynków świata