Miesięczny Przegląd Makroekonomiczny, maj 2013

0

Obniżka stóp procentowych o 25 pb potwierdza nasze oczekiwania, że wewnętrzne podziały i jastrzębia retoryka części członków nie wystarczają, by w sytuacji głębokich negatywnych zaskoczeń danymi makroekonomicznymi nie mógł zaistnieć konsensus do dalszych obniżek. Rozwój sytuacji w kolejnych miesiącach (dalszy spadek inflacji, brak wyraźnego ożywienia w gospodarce, sprzyjające cięciom wyniki nowej projekcji) uzasadniają kolejne cięcia.