Komentarz dzienny, 23 maja 2013

0

Dziś o 14 opublikowane zostaną Minutes z majowego posiedzenia RPP. Nie przywiązywalibyśmy do nich zbyt wielkiej wagi, gdyż pochodzą z okresu, kiedy RPP była mocno niechętna do zobowiązania się do wejścia w kolejny cykl obniżek stóp procentowych, a prezes Belka był skłonny mówić o korekcyjnej obniżce stóp. Ciekawy będzie rozkład akcentów pomiędzy zaniepokojeniem niską inflacją i niskim wzrostem (wciąż uważamy, że ta pierwsza będzie przysłaniać nawet nieco lepsze dane ze sfery realnej, pozwalając tym samym na dalsze obniżki stóp). Ostatnie wypowiedzi członków RPP pokazują, że komunikat nie do końca chyba odzwierciedlił nastroje w RPP, które są dużo bardziej gołębie. Przykładowo, wczoraj Zielińska-Głębocka wspomniała o możliwości cięcia w czerwcu i w lipcu, za każdym razem w skali od 25 do 50 punktów. Takiej RPP ,,Minutes’’ nie pokażą, stąd też radzimy potraktować je z dystansem.