Komentarz dzienny, 24 maja 2013

0

Choć ,,Minutes’’ mocno historyczne, to Rada i tak bardzo gołębia. Choć od posiedzenia, którego zapisem są ,,Minutes’’, pojawiło się wiele nowych informacji sprzyjających oczekiwaniom na obniżki stóp procentowych (znacznie niższy wzrost PKB w I kwartale, zapowiedzi obniżek cen energii od lipca, spadki cen w taryfach roamingowych w telefonii komórkowej), nastroje panujące w RPP już na początku maja były bardziej gołębie niż wskazywałby na to komunikat wystosowany po posiedzeniu, i to nie tylko dlatego, że poddany został pod głosowanie wniosek o obniżkę stóp procentowych o 50pb (nasz scenariusz na majowe posiedzenie nie był zatem wcale taki abstrakcyjny).

Czytaj również:  Ceny w Polsce. Japonia z ujemnymi stopami