Komentarz poranny, 17 maja 2013

0

Getin Noble bank poinformował, e jego ZWZA odbędzie się 12 czerwca. Projekt uchwał na walne zakłada m.in. przekazanie całego zysku netto za 2012 na pokrycie niepodzielonej straty netto Getin Noble Banku z lat ubiegłych oraz przyjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych. Informacja o braku dywidendy jest neutralna, podczas gdy informacja o planowanym programie skupu akcji jest dla nas nowa.

Czytaj również:  Grupa Novaturas prezentuje wyniki po III kwartałach 2018 r.