Fabrity Holding chce skupić 192,5 tys. akcji własnych po 40 zł

gpw giełda

Do sprzedaży 192,5 tys. akcji, reprezentujących 7,83% kapitału zakładowego, zaprosiła akcjonariuszy giełdowa spółka Fabrity Holding. Inwestorzy mogą odpowiedzieć w dniach 15-22 kwietnia br., a rozliczenie ma nastąpić 25 kwietnia.

Realizujemy właśnie uchwałę Walnego Zgromadzenia z 3 stycznia br., która jest elementem dystrybucji zysków do akcjonariuszy. W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast w tym roku ze względów formalnych wykorzystujemy zarówno skup akcji o wartości 7,7 mln zł, jak również dywidendę, aby łącznie do akcjonariuszy trafiło zapowiedziane wcześniej około 15 mln zł. Uchwałę w sprawie finalnej kwoty dywidendy i terminu jej wypłaty podejmie Walne Zgromadzenie mówi Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Spodziewana wypłata 15 mln zł do akcjonariuszy za rok 2023 to w przeliczeniu około 6 zł na akcje. Z kolei za lata 2021-2022 trafiło do nich tytułem dywidendy łącznie 12,4 zł na akcję. Jest to efektem skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022. Tegoroczna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana m.in. z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu zeszłego roku. Poza dynamicznie rosnącym software house’m Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – czatbot nowej generacji, który komercjalizuje produkt oparty na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (GPT). W lutym br. Grupa Fabrity Holding przejęła pakiet kontrolny w poznańskiej spółce Panda Group, specjalizującej się w rozwiązaniach e-commerce, jednak o ile jest to zdarzenie pozytywne w kontekście potencjału rozwoju biznesu segmentu software, o tyle jednocześnie jest to zdarzenie neutralne dla zdolności dywidendowych i skupu akcji własnych.

Szczegółowe informacje na temat skupu akcji własnych Fabrity Holding znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji własnych jest Biuro Maklerskie PKO BP.