Milton Essex zadebiutuje na NewConnect 17 grudnia

NewConnect

Milton Essex, polski twórca rozwiązań: SkinSENSE™ do walki z alergią oraz FaceCOV™ – systemu monitorowania miejsc publicznych pod kątem symptomów temperaturowych, już w czwartek 17 grudnia zadebiutuje na rynku NewConnect. Tworzenie przełomowych rozwiązań możliwe jest dzięki ponad 18 milionom złotych pozyskanych z NCBR i publicznej emisji akcji.

– Cieszymy się, że zadebiutujemy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Jest to zakończenie długiego procesu, który zaczęliśmy jeszcze w poprzednim roku. Liczymy na długoterminowy wzrost fundamentalnej wartości spółki, przede wszystkim dzięki tworzonym przez nas systemom FaceCOV™ oraz SkinSENSE™ – komentuje Radosław Solan, wiceprezes zarządu Milton Essex.

Przyszły sukces możliwy będzie dzięki pokaźnemu zapleczu finansowemu oraz kooperacji z renomowanymi partnerami. Milton Essex współpracuje na co dzień z naukowcami Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej, którzy stanowią ważną część zespołu tworzącego system do diagnostyki alergii SkinSENSE™ oraz system monitorowania miejsc publicznych pod kątem symptomów temperaturowych FaceCOV™. Pierwszy z projektów został dofinansowany kwotą 11 100 641 złotych, zaś drugi 6 958 496 złotych. Z kolei z zakończonej pełnym sukcesem emisji akcji serii L, przeprowadzonej w trzecim kwartale bieżącego roku, spółka pozyskała 3 712 500 zł. W akcje zainwestowało 23 inwestorów.

– Z letniej emisji akcji pozyskaliśmy przeszło 3,7 mln zł brutto, które stanowią ważny składnik finansowania rozwoju naszych produktów. Weszliśmy w fazę rejestracyjną naszego flagowego produktu do diagnostyki alergii SkinSENSE™, lecz jednocześnie intensywnie pracujemy nad produktem FaceCOV™, którego powstanie jest znakiem czasu w jakim żyjemy – kontynuuje wiceprezes.

Kluczową innowacją wprowadzoną przez Milton Essex jest szerokie wykorzystanie we wszystkich swoich produktach Sztucznej Inteligencji. Spółka realizuje projekty wspomagające i automatyzujące szybką diagnostykę – głównie w obszarze alergii. Bezkontaktowe skanery w systemie SkinSENSE™ cechują wysoka dokładność i powtarzalność metrologiczna, umożliwiające obiektywizację diagnozy i eliminację błędów w rozpoznaniu reakcji alergicznej. Dodatkowo, we współpracy z naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej, opracowywany jest system FaceCOV™ do monitorowania miejsc publicznych i identyfikacji osób z podwyższoną temperaturą. Specjalnie do tego celu przygotowany skaner szerokospektralny oraz autorski system detekcji pól pomiarowych na twarzy – te trzy elementy w sposób bezkontaktowy, w zaledwie sekundę, będą w stanie zidentyfikować markery gorączkowe, które są symptomem infekcji. Pozwoli to zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w zakładach pracy, urzędach, sklepach oraz innych miejscach, które zaimplementują system FaceCOV™.

  • Wierzymy, że system SkinSENSE™ będzie wyznaczał nowe standardy diagnostyki in vivo. Dzięki zastosowaniu Sztucznej Inteligencji odczyt wyników skórnych testów alergicznych nastąpi automatycznie, w oparciu o algorytmy bazujące na biomarkerach temperaturowych. Docelowo wyręcza to lekarza z oceny naocznej testu, wprowadzając standaryzację i cyfrową prezentację wyników. Ogromne nadzieje wiążemy także z naszym najnowszym projektem. Pandemia wirusa SARS-COV2 podkreśliła konieczność wdrażania rozwiązań zwiększających publiczne bezpieczeństwo epidemiczne. FaceCOV™, po walidacji naukowej, będzie mógł być wprowadzony na szeroką skalę i być wykorzystywany nie tylko w czasie pandemii SARS-COV2, ale także do wykrywania symptomów zakażeń innymi czynnikami, w tym sezonowymi – kończy Radosław Solan, wiceprezes Mliton Essex.

System SkinSENSE™ jest obecnie jedynym i unikalnym rozwiązaniem na rynku diagnostycznym. Do tego, który oferuje system FaceCOV™, istnieje dużo podobnych rozwiązań. Oba systemy cechują jednak rozwiązania metrologiczne oraz certyfikacja medyczna, a to przekłada się na jakość, powtarzalność i wiarygodność, które są sygnaturami tylko rozwiązań profesjonalnych.