„Moja Perspektywa” czyli sposób na emeryturę w Banku Pekao

0

Od 22.11 Bank Pekao wprowadza innowacyjny produkt oszczędnościowy o nazwie „Moja Perspektywa”. Jego unikalne cechy sprawiają, że długoterminowe gromadzenie środków staje się nie tylko efektywne, ale i bezpieczne. Specyficzna konstrukcja produktu zapewnia ochronę zainwestowanym środkom na wypadek gwałtownego załamania koniunktury rynkowej w końcowym okresie oszczędzania.

Konstrukcja programu zakłada regularne wpłaty środków (pierwsza wpłata 600 zł, kolejne po min. 150 zł), które są lokowane w jednostkach uczestnictwa trzech funduszy. Unikalnym w skali polskiego rynku jest automatyczna i płynna zmiana alokacji wraz z upływem czasu – na początku pieniądze inwestowane są głównie w fundusze agresywne, by wraz z upływem czasu lokować je mniej agresywnie, głównie w fundusze dłużne . W ten sposób ryzyko inwestycji jest dostosowywane do jej horyzontu czasowego. Im dłuższy czas do końca Programu, tym nowe wpłaty są inwestowane bardziej agresywnie. Natomiast im krócej do końca trwania programu, tym mniej ryzykowna alokacja kolejnych wpłat..

– W świetle trwającej obecnie debaty o tym, jak powinny inwestować nasze pieniądze OFE, tak by zapewnić bezpieczeństwo inwestycji również pod koniec okresu oszczędzania, postanowiliśmy, prawdopodobnie jako pierwsi na polskim rynku, wprowadzić nowatorskie podejście. Jedną z jego najważniejszych cech jest pełen automatyzm – klient nie musi pamiętać o zmianie sposobu alokacji, bo program sam podąża za cyklem życiowym inwestora – mówi Mateusz Gołąb, szef bankowości dla klientów zamożnych w Banku Pekao.

Nowy produkt Banku Pekao, przygotowany wspólnie z Pioneer Pekao TFI, stawia również na regularność wpłat,, bo jednym z założeń tego podejścia do oszczędzania jest przekonanie klientów, że konsekwentne stosowanie zasady małych kroków może przynieść nadspodziewane dobre efekty. I na życzenie klienta istnieje oczywiście możliwość dokonywania wpłat w sposób nieregularny, lub też ich dowolnego zwiększania w trakcie trwania programu.

Czytaj również:  Wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019"

– „Moja Perspektywa” to produkt inwestycyjny nowej generacji, który łączy w sobie systematyczność, dywersyfikację i dostosowywanie inwestycji do czasu jej trwania. A wszystko to odbywa się w ramach profesjonalnego zarządzenia aktywami funduszy inwestycyjnych – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.

Minimalny czas trwania inwestycji to 6 lat, natomiast maksymalny – 40 lat. Już od pierwszej wpłaty klient otrzymuje atrakcyjne zniżki w opłatach za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy (od 10 proc. w pierwszym roku do 100 proc. po szóstym roku trwania inwestycji). Do wyboru są dwa portfele, zaproponowane przez specjalistów z Pioneer Pekao TFI: krajowy, oparty na trzech funduszach otwartych (Akcji Polskich, Obligacji Plus i Lokacyjny) oraz międzynarodowy (Akcji Rynków Wschodzących, Obligacji Strategicznych i Lokacyjny).

– W przeciwieństwie do większości innych produktów oszczędnościowych w „Mojej Perspektywie” klient może w każdej chwili wycofać część lub całość zgromadzonych środków. Jeżeli chciałby uczynić to przed szóstym rokiem trwania inwestycji będzie musiał jedynie zwrócić kwotę wynikającą z wysokości uzyskanych zniżek – mówi Mateusz Gołąb.

„Moja perspektywa” to kolejny produkt oszczędnościowy zaproponowany przez Bank Pekao obok istniejących już i odnoszących sukcesy inicjatyw takich jak „Super Basket”, „Pak Pro”, „Pak Junior”, czy Indywidualne Konta Emerytalne Pioneer.