MSX Resources: przejęcie spółki poszukiwawczo wydobywczej w Mongolii

umowa

MSX Resources za ponad 130 mln zł  kupiła 18 września  30 proc. akcji Mineral Resources Holding stając się tym samym jedynym właścicielem spółki i podmiotem o strategicznej pozycji w gronie spółek poszukiwawczo-wydobywczych na terenie Mongolii.

Umowa została podpisana z dwiema osobami fizycznymi – obywatelami Mongolii. Od Gerelmaa Gonchig spółka kupiła 48,8 tys akcji za cenę łączną 65,2 mln  zł  oraz od Gereltuya Gonchig taka sama ilość akcji za tą samą cenę

Transakcja stanowi zakończenie procesu przejęcia 100 proc. akcji spółki MRH.   28 sierpnia MSX Resources S.A.  nabyła od TarantogaCapital SA oraz Creative Development LCC w sumie 70 proc. udziałów w MRH.

Mineral Resources Holding jest spółką prawa luksemburskiego działającą w branży poszukiwawczo-wydobywczej na terenie Mongolii. Posiada 70 proc. udziałów wraz z opcją na pozostałe 30 proc. udziałów dwóch spółek celowych prawa mongolskiego, będących w posiadaniu licencji poszukiwawczych odpowiednio na terenie 270 km kw. i 263,3 km kw., a także prawa do poszukiwań i wydobycia na terenie 14.190 km kw. ajmaku Bajanchongor w Mongolii.  MRH jest również stroną umowy Memorandum of Understanding, zawartej z mongolską firmą państwową Erdenes MGL LLC i dotyczącej realizacji wspólnych przedsięwzięć wydobywczych.

MRH znajduje się także w procesie akwizycji spółki celowej prawa mongolskiego, będącej w posiadaniu dwóch licencji wydobywczych i jednej poszukiwawczej, znajdujących się na terenie 244 km kw. i bezpośrednio w granicy do już posiadanej przez spółkę licencji.

Nabycie powyższych aktywów zostanie sfinansowane z majątku własnego Emitenta oraz kapitałem obcym.