Najczęściej wybierane kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015

0
Najczęściej wybierane kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015

Matura nazywana „egzaminem dojrzałości” jest dopiero początkiem poważnych decyzji.  Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym roku przed ponad 310 tys. maturzystów stanie przed wyborem kierunku studiów i specjalizacji zawodowej. Decyzje te może ułatwić najnowsza analiza Work Service podsumowująca branże o największym zapotrzebowaniu na pracowników. Wiele z wymienionych sektorów gwarantuje nie tylko zatrudnienie, ale także atrakcyjne wynagrodzenie już na starcie.

Najnowsze statystyki GUS pokazują, że wyższe wykształcenie przestało być gwarantem zatrudnienia. W styczniu tego roku liczba bezrobotnych absolwentów wyniosła 90,8 tys., co stanowiło ponad 4% ogółu bezrobotnych. Natomiast w I kwartale 2014 r. liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym wyniosła 254 tys., a w przypadku osób z ukończoną edukacją w szkole średniej ogólnokształcącej, odnotowano 230,2 tys. osób bez zatrudnienia. To pokazuje, że bezrobocie wśród absolwentów wyższych uczelni występuje na zbliżonym poziomie do osób ze średnim wykształceniem ogólnym.

Od lat obserwujemy zjawisko masowego kształcenia na uczelniach wyższych i niewłaściwie zaplanowanych karier. Abiturienci najczęściej nie są pewni jak ma wyglądać ich przyszłe zawodowe życie. Idą na studia po dyplom, zamiast po konkretną wiedzę czy zawód – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. i dodaje – W efekcie zdobyta wykształcenie często nie znajdują zastosowania w planach pracodawców. Skutek jest oczywisty – utrzymujące się bezrobocie wśród młodych, brak perspektyw na solidną i satysfakcjonującą pracę. Dlatego ważne jest, by przy planowaniu zawodowej ścieżki uwzględniać aktualne trendy i prognozy dotyczące rynku pracy.

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najczęściej wybierane kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015 to kolejno informatyka, prawo, zarządzanie, ekonomia,budownictwo, mechanika i budowa maszyn, finanse i rachunkowość, automatyka i robotyka, psychologia, czy pedagogika. Podobnie 10 najpopularniejszych kierunków wyglądało w poprzednim roku i można się spodziewać, że ten trend utrzyma się w nadchodzącym roku.

Informatyka jest nie tylko najczęściej wybieranym kierunkiem studiów w ostatnich latach, ale jednocześnie branżą o największym popycie na pracowników. Jak pokazują dane Work Service SA deficyt na pracowników tej branży wzrasta. – Dynamiczny postęp technologiczny znajduje swoje odzwierciedlenie na rynku pracy. Średni deficyt informatyków i programistów sięga w tym roku 34%, a zarobki oferowane na start kariery nawet dwukrotnie przekraczają te, na które można liczyć w pozostałych branżach. Duże zapotrzebowanie dotyczy też fachowców z sektora motoryzacyjnego i nowych technologii – komentuje Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

Jednak większość wyborów młodych ludzi rozmija się z potrzebami rynku. Według danych Work Service duże zapotrzebowanie na specjalistów można zaobserwować w logistyce, a także w energetyce i technologiach odnawialnych. Niedoceniane przez młodych są także zawody związane z opieką czy medycyną, które również mogą zapewnić atrakcyjne wynagrodzenie. – Społeczeństwo polskie coraz bardziej potrzebuje wykwalifikowanego  i wykształconego personelu medycznego. Na fachowców z tej branży otwarty jest również europejski rynek, np. niemiecki, gdzie demografia w widoczny sposób zmienia rynek pracy – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Deficyt pracowników w Polsce w latach 2014/2015 w rozróżnieniu na specjalizacje
MIEJSCE TOP-10 SPECJALIZACJI ŚREDNI DEFICYT ŚREDNI DEFICYT WZROST / SPADEK  VS 2014 WYNAGRODZENIA BRUTTO NA STARCIE
PRACOWNIKÓW 2015 PRACOWNIKÓW 2014
1 Informatyka i programowanie -34% -31% -3% 6500
2 Motoryzacja i nowoczesne technologie -34% -33% -1% 2650
3 Logistyka -27% -26% -1% 2600
4 Opieka -26% -25% -1% 2400
5 Usługi medyczne -25% -25% 0% 3050
6 Energetyka I technologie odnawialne -21% -23% 2% 2950
7 Nauki inżynieryjne -21% -20% -1% 2450
8 Matematyka -19% -21% 2% 2200
9 Prawo -13% -14% 1% 2250
10 Finanse, bankowość, ubezpieczenia -9% -9% 0% 2300