NanoSanguis S.A otrzymała finansowanie na przełomowe rozwiązania w terapii choroby Alzheimera

Dr Tomasz Ciach
Dr Tomasz Ciach, NanoGroup

NanoSanguis S.A., podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na projekt, którego celem jest skonstruowanie urządzenia dla nowego systemu terapeutycznego do podawania leków bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego. System będzie miał zastosowanie głównie w leczeniu schorzeń neurologicznych. Rozwiązania NanoSanguis mogą zwiększyć skuteczność terapii w chorobie Alzheimera, autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i innych chorobach neurodegradacyjnych.

Wdrażany w ramach programu NCBR/EURONANOMED projekt INTERPIDUS polega na skonstruowaniu urządzenia do opracowania nowego systemu terapeutycznego: nanoporowatych membran do dooponowego (pseudo)podawania leków. Jest to innowacyjna droga aplikacji, która pozwoli zarówno zwiększyć skuteczność terapii, jak i zniwelować możliwe efekty uboczne towarzyszące konwencjonalnym systemom podawania leków. Nowy system pozwoli szybko i efektywnie hamować postęp choroby.

Naszym zadaniem w tym projekcie jest opracowanie miniaturowego urządzenia – implantu, który po wszczepieniu, będzie miał kontakt z płynem mózgowo-rdzeniowym.  Implant ten, dzięki swojej konstrukcji, docelowo pomoże zmniejszyć stężenia białek prowadzących do powstania złogów, tzw. źle pofałdowanego beta amyloidu. Złogi te stanowią swego rodzaju „odpad”, który nie może być rozłożony przez enzymy komórkowe i prawdopodobnie jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie choroby Alzheimera. Naukowcy uważają, że choroby neurodegeneracyjne będą plagą kolejnych dziesięcioleci dwudziestego pierwszego wieku. Firma NanoSanguis odpowiedzialna jest za część konstrukcji tego implantu. – mówi prof. Tomasz Ciach z NanoGroup S.A.

Partnerem projektu jest Politechnika Warszawska. Współpracują: Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), reprezentowany przez Fundación para la Investigación y la Innovación Biosananitaria del Principado de Asturias (FINBA), Hiszpania; CNRS-IEM: Institut Européen des Membranes –UMR5635, Francja; „Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Rumunia; University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi (UMF Iasi), Rumunia; National Research Centre (Egipt).

Część realizowana przez NanoSanguis S.A. obejmuje prace nad modyfikacją powierzchni membran w celu zapobiegnia procesom bioosadzania komórek i cząsteczek (soli, białek, celu molekularnego etc.) znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym. W części projektu realizowanej przez Politechnikę Warszawską przebadane zostaną powłoki wykonane z APTES i jego pochodnych, PAA, PDA, PVP, pochodnych lecytyny oraz tlenków grafenu.

Kwota dofinansowania NCBR to 850 149,43 zł, kwota środków własnych: 108 173,52 zł.