Nominacje dla Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych

0
GPW (1)

Podsekretarz stanu w MF Dorota Podedworna-Tarnowska wręczyła 15 grudnia br. nominacje przedstawicielom banków krajowych i zagranicznych, wybranych do pełnienia funkcji Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) w 2015 r. DSPW wyłoniono w drodze rocznego konkursu zakończonego 30 września br., a ich liczba w stosunku do bieżącego roku wzrosła o jeden bank (JP Morgan) i wynosi 15 – pełna lista poniżej.

System DSPW zapewnia bezpieczeństwo finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz efektywne funkcjonowanie rynku wtórnego Skarbowych Papierów Wartościowych (SPW). Banki nominowane do tej roli mają w zamian za określone przywileje, w tym przede wszystkim wyłączne prawo do składania ofert na przetargach SPW czy też preferencje dotyczące przeprowadzania emisji na rynkach zagranicznych, wypełniać obowiązki w zakresie zakupu SPW na rynku pierwotnym, zapewniać płynność na rynku wtórnym i  współpracować z Ministrem Finansów w ramach polityki emisyjnej.

Wiceminister Podedworna-Tarnowska podziękowała bankom za aktywność w konkursie oraz określiła oczekiwania Ministerstwa Finansów w stosunku do DSPW w obszarze ich działalności zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym obligacji skarbowych, w szczególności w zakresie dalszej współpracy przy zwiększaniu efektywności i płynności rynku oraz dywersyfikacji grona finalnych nabywców SPW.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządów banków oraz osoby nadzorujące w bankach działalność na rynku Skarbowych Papierów Wartościowych. Dorota Podedworna-Tarnowska wręczyła im pamiątkowe statuetki związane z uzyskaniem tytułu DSPW na 2015 r.

Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych na 2015 r. według kolejności miejsca, uzyskanego w konkursie:

1            Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2            BNP Paribas S.A.

3            ING Bank Śląski S.A.

4            Bank Zachodni WBK S.A.

5            HSBC Bank plc

6            PKO BP S.A.

7            Bank PEKAO S.A.

8            Société Générale S.A. Oddział w Polsce

9/10       Bank Millennium S.A.

9/10       Goldman Sachs International

11          Deutsche Bank Polska S.A.

12          Barclays Bank plc

13          mBank S.A.

14          Erste Group Bank AG

15          J.P. Morgan Securities plc