Novita: zysk netto od stycznia do sierpnia wzrósł o 97 proc.

Zysk Novity w sierpniu był podobny do zysku z przed roku. Zysk za osiem miesięcy był prawie dwukrotnie wyższy niż w 2013 r.

Novita  sierpniu zyskała 6,26 mln zł przychodów ze sprzedaży ogółem, 693 tys. zł zysku z działalności operacyjnej i 558 tys zł zysku netto. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku przychody spadły o 13 proc., zysk operacyjny o 4 proc., a zysk netto o 1 proc. Wzrósł za to o 3 proc. zysk brutto.

Uzyskane po ośmiu miesiącach roku przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,1 mln zł, jest o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Zysk netto przekroczył 7,43 mln zł i był o 97 proc. wyższy niż przed rokiem.