Nowa Ordynacja Podatkowa zmienia podejście urzędników do podatników

0

Mediacje w postępowaniu podatkowym, powołanie Rzecznika Praw Podatnika, ściąganie podatków od faktycznego zysku, a także zwiększenie stopnia świadomości podatkowej to istotne założenia Nowej Ordynacji Podatkowej. Dyskusja nad efektami, które ma wprowadzić dokument, odbyła się podczas seminarium Pracodawców RP pt. „Uszczelnianie systemu podatkowego i Nowa Ordynacja Podatkowa – wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Co się zmieni?

– Nowa Ordynacja Podatkowa będzie efektem ewolucyjnych zmian, korzystnych dla pracodawców i przedsiębiorców – ocenił Filip Świtała, Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów. – Dokument zmienia przede wszystkim podejście urzędników do podatników na bardziej partnerskie. Ponadto zawiera kilka całkiem nowych instytucji, a jest tylko o 10 proc. obszerniejsza niż stara – podkreślił Świtała.

Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego zadeklarował też, że dzięki umowie o współdziałaniu ( cooperative compliance ) podatnicy odczują, że organy podatkowe rozumieją specyfikę ich działalności. Ponadto Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do postępowania podatkowego mediację. Inne rozwiązania w Nowej Ordynacji Podatkowej to m.in. umowa podatkowa, konsultacja skutków podatkowych transakcji, katalog praw i obowiązków podatnika oraz uproszczone postępowanie podatkowe.

Podatnicy będą mieli rzecznika

W ramach nowych przepisów powołany zostanie Rzecznik Praw Podatnika. Instytucja ta będzie pełnić dwie funkcje: ingerencyjną, obejmującą udział w postępowaniach i przedstawianie Ministrowi Finansów wniosków o uchylenie decyzji oraz diagnostyczną, polegającą na identyfikacji przyczyn problemów ze stosowaniem przepisów podatkowych.

Prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, podkreśliła znaczenie skutecznego komunikowania celów resortu finansów. – W podatnikach często rośnie opór, bo nie wiedzą, jakie są intencje ustawodawców. Stopień świadomości podatkowej polskiego społeczeństwa jest bardzo niski. Dobrze, że Ministerstwo Finansów stara się to zmienić – powiedziała.

– Najlepsze przepisy niewiele dadzą, jeśli urzędnicy nie będą mieć stosownych kompetencji i nie będą gotowi traktować podatników po partnersku. Do tego konieczne jest odpowiednie wynagradzanie pracowników administracji – zaznaczyła. – Jeśli chodzi o założenia i intencje Nowej Ordynacji Podatkowej, to trzeba podkreślić, że decydować będzie sposób stosowania przepisów przez urzędników – zgodził się doradca podatkowy dr Mariusz Cieśla.

Czytaj również:  Gołębi Fed osłabił notowania dolara

System podatkowy zostanie uszczelniony

Dyrektor Świtała zaprezentował też cele uszczelniania systemu podatkowego. Należą do nich ściąganie podatków od faktycznego zysku, uczciwa konkurencja bez przewag wynikających z optymalizacji, a także zapewnienie podmiotom bezpieczeństwa i trafna analiza danych.

Przede wszystkim jednak Ministerstwo Finansów chce zmienić profil usług doradztwa podatkowego oraz wzmocnić dialog z podatnikami i organizacjami branżowymi. – Chcemy przekierować usługi doradztwa podatkowego z optymalizacji na compliance, czyli zgodność z przepisami – zadeklarował Świtała. – Stawiamy na dialog z podatnikami, w tym z organizacjami pracodawców, by lepiej komunikować nasze intencje i wsłuchiwać się w uwagi płatników podatków – dodał.

Obecnie projekt nowej ordynacji jest w trakcie konsultacji wewnątrzresortowych. Po ich przeprowadzeniu rozpoczną się konsultacje publiczne, a po uwzględnieniu zgłoszonych tam uwag projekt zostanie skierowany do Sejmu – Ministerstwo Finansów planuje, że stanie się to już jesienią.