Nowy projekt ustawy w Rosji korzystny dla inwestorów zagranicznych

moskwa biurowce rosja

Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej opracowała projekt ustawy mający na celu rozszerzenie możliwości uzyskania przez firmy korzyści podatkowych przy wypłacie dywidendy za granicę. Zmiany w Kodeksie podatkowym będą miały wpływ na rosyjskie grupy przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, a także na zagranicznych inwestorów w rosyjską gospodarkę. Według ekspertów JP Business Law Firm na zmianach w prawie skorzystałyby m.in. polskie firmy inwestujące w Rosji lub planujące takie inwestycje.

„Zapisy nowego projektu ustawy przygotowanego przez Dumę Państwową Federacji Rosyjskiej powinny szczególnie zainteresować inwestorów zagranicznych. Projekt przewiduje rozszerzenie ulg i zwolnień podatkowych, na czym w przypadku jego wejścia w życie bezpośrednio skorzystać mogą m.in. polskie firmy posiadające oddziały w Rosji i kapitał inwestujący w Rosji. W dłuższym horyzoncie mógłby to być również pozytywny bodziec dla zwiększenia polskich inwestycji na terenie Federacji Rosyjskiej” – wyjaśnia Valeria Jelenska, Prezes Zarządu w JP Business Law Firm.

Projekt ustawy przewiduje przyrównanie udziału pośredniego w spółkach rosyjskich (np. gdy holding polski jest właścicielem aktywów rosyjskich za pośrednictwem subholdingu cypryjskiego) z bezpośrednim przy otrzymywaniu ulg podatkowych na podstawie umów międzynarodowych.

Ponadto zmiany rozszerzają krąg zagranicznych spółek kontrolowanych, których zyski mogą być zwolnione z opodatkowania. Przez zagraniczną spółkę kontrolowaną należy rozumieć organizację za granicą, która nie jest rezydentem podatkowym Federacji Rosyjskiej, ale jest kontrolowana przez rosyjskich rezydentów podatkowych.