Ochrona firmowego logo z punktu widzenia polskiego prawa

0
ochrona znaku

Marka firmy stanowi jeden z kluczowych elementów jej strategii rozwoju. Każda spośród światowych marek odnoszących sukcesy posiada niepowtarzalne logo. Dzięki niemu łatwiej o rozpoznawalność produktów wśród klientów. Jest to równocześnie pokusa dla nieuczciwej konkurencji aby się do takiej marki przybliżyć. Wszystkie te aspekty sprawiają, że o logo firmowe powinniśmy dbać i znać wszelkie dostępne środki jego prawnej ochrony.

Ochrona prawna logo firmy poprzez rejestrację znaku towarowego

Jest to forma ochrony, która zapewnia nam najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Warto wiedzieć także czym właściwie jest znak towarowy. Potocznie uważa się, że to nazwa lub logo firmy. W rzeczywistości znak towarowy stanowi każde oznaczenie, które umożliwia wyróżnienie towarów lub usług występujących na wskazanym rynku

Dodatkowo znak towarowy musi wiązać się z działalnością zarobkową. Zatem znakiem towarowym może byś ustalone logo, nazwa firmy lub przypisany do danej działalności znak graficzny. Znak towarowy zawsze jest związany z określonymi towarami lub usługami a jego zgłoszenie wiąże się z koniecznością wniesienia opłat urzędowych.

Zobacz również:

Rejestracja znaku towarowego nie daje monopolu absolutnego

Rejestrując znak towarowy musimy mieć świadomość, że nie będzie on chroniony na cały świat, a tylko na konkretne terytoria. Opcji jest kilka:

  • rejestracja znaku towarowego krajowego, której dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP (UPRP);
  • rejestracja znaku towarowego unijnego, która możliwa jest w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
  • rejestracja znaku towarowego międzynarodowego, której dokonuje się poprzez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Prawo wyłączne do danego znaku towarowego ograniczone jest również do branży, w której działasz. Czyli jeżeli prowadzisz biuro rachunkowe pod nazwą FENIX, to rejestrując swój znak towarowy nie będziesz mógł zabronić używania takiej nazwy na przykład włascicielowi restauracji.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym zapewnia prawną ochronę na okres 10 lat. Oczywiście istnieje również możliwość przedłużenia ochrony. Aby uzyskać rejestrację należy złożyć podanie, w którym zostaną wskazane wybrane towary i usługi. Od ich ilości (a właściwie ilości klas) zależą finalne opłaty urzędowe.

Po zgłoszeniu ekspert sprawdza czy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne oraz czy nie występują jakieś bezwzględne przeszkody rejestracji. Nie rejestruje się przykładowo oznaczeń opisowych. Te należą do określeń wolnych, którymi każdy bez przeszkód może się posługiwać. Jeżeli jednak takie problemy się nie pojawią, znak jest publikowany i od tej chwili przez 3 miesiące właściciele wcześniejszych praw mają czas aby zgłaszać ewentualne sprzeciwy.

Jeżeli nie wpłyną, znak towarowy, zazwyczaj po około 6 miesiącach, otrzymuje warunkową decyzję o rejestracji. Innymi słowy, ochrona zostanie przyznana o ile zgłaszający opłaci pierwszy 10-letni okres ochronny.

Co daje rejestracja znaku towarowego?

Dzięki ochronie prawnej jaką zapewnia rejestracja znaku towarowego, będziemy mogli ochronić się przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Najczęściej takie firmy będą starały się przybliżyć do naszej nazwy. Prawo ochronne na znak towarowy służy wyeliminowaniu z rynku konkurentów, którzy swoimi oznaczeniami wprowadzają w błąd klientów.

W ewentualnym sporze lub nawet wcześniej, na etapie wysyłania pism ostrzegawczych, bardzo łatwo wykażesz przysługujące Ci prawa. Wystarczy, że wylegitymujesz się świadectwem ochronnym. W tym ozdobnym dokumencie będziesz wpisany jako właściciel praw wyłącznych do znaku towarowego.

Dzięki świadectwu możesz usuwać oferty nieuczciwej konkurencji na Allegro, OLX czy Amazon. To wszystko bez wchodzenia w spór sądowy. Jesteś też w stanie, w kilka miesięcy, odebrać przeciwnikowi domenę internetową. Spory przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych znane są z tego, że wyrok zapada w nich szybko.

O pozostałych korzyściach z takiej rejestracji dowiesz się z poniższego nagrania:

Rejestrując znak towarowy warto korzystać z usług rzeczników patentowych

Rejestracja znaku nie jest taką prostą sprawą. Na rynku jest tak dużo znaków zarejestrowanych i niezarejestrowanych, że nietrudno o kolizję. Błąd przy weryfikacji nazwy firmy może sprawić, że znaku nie zastrzeżemy lub co gorsza, sprowadzimy na siebie problemy. Może się bowiem okazać, że o naszym zgłoszeniu dowie się konkurent posiadający podobny znak i zażąda nie tylko wycofania zgłoszenia, ale również zejścia z całą marką z rynku. To prawdopodobne, bo EUIPO z automatu powiadamia o wpłynięciu zgłoszenia właścicieli podobnych unijnych znaków z wcześniejszą datą rejestracji.

Da się takich problemów uniknąć, jeżeli zlecimy zajęcie się formalnościami rzecznikowi patentowemu. Ten, jako specjalista od ochrony marki, najpierw zrobi jej profesjonalne badanie, a później dokona zgłoszenia. Co ważne, w razie zlokalizowania przeszkód, wskaże jak można je obejść np. dodając do znaku dodatkowe słowo.Rejestrując znak towarowy warto korzystać z usług rzeczników patentowych

Czy nazwa i logo są jakoś chronione bez rejestracji?

Tak, ale jest to ochrona słabsza i wymaga od nas przedłożenia masy dowodów w sporze.
Prawa do znaków niezarejestrowanych można wywodzić z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 10) i Kodeksu Cywilnego (prawo do firmy). Wiele osób zapomina, że nie wystarczy jedynie wskazać tych przepisów. ale należy również udowodnić, że daną marką posługiwaliśmy się komercyjnie na rynku.

Problem często określenie, czy używamy naszego niezarejestrowanego znaku towarowego z dostateczną intensywnością. To finalnie będzie oceniał sędzia. Nie można zapominać, że ochrona również tutaj jest terytorialna. Jeżeli więc działamy tylko w jednym mieście, to niemal na pewno nie będziemy w stanie skutecznie zmusić konkurenta z drugiego końca Polski do zmiany nazwy pod którą działa. To jest możliwe tylko, jeżeli mamy znak zarejestrowany.

Z drugiej strony, lepszy rydz niż nic. Jeżeli nie pomyśleliśmy o rejestracji, to ostatnią deską ratunku mogą być właśnie przepisy wspomniane powyżej. Musimy jednak liczyć się z tym, że mogą się one okazać niewystarczające i po długim sporze finalnie dowiemy się, że monopol na daną nazwę nam przysługuje, ale tylko w wąskim zakresie.
Więcej na ten temat dowiesz się z poniższego nagrania.